Op 16 januari 2019 werd onder leiding van SIRA Consulting bij Vereniging ION een kick-off vergadering gehouden over knellende regelgeving in de oppervlaktebehandelende branche. Het bleek een intensieve vergadering te zijn, waarbij vele knelpunten ter tafel kwamen, maar waarbij ook hilarische anekdotes werden verteld.

Na de oproep via de website, per e-mail en in de Informat.ION (https://vereniging-ion.nl/inventarisatie-knellende-regelgeving-oppervlakte-behandelende-branche-16-januari-u-komt-toch) gaven 10 bedrijven aan aanwezig te willen zijn bij de kick-off en zijn er diverse e-mails en enkele telefoontjes ontvangen.

Uiteraard waren er ook bedrijven die meldde dat de regelgeving ze niet raakt. Bij doorvragen bleek dan dat collega’s het werk deden of dat ze het werk uitbesteden aan specialisten. De duur en de ingewikkeldheid van het aanvragen van bijvoorbeeld een vergunning bleek ze dan eigenlijk wel te raken, maar ze kochten het effect af door de factuur van de consultant te betalen. Daarom hebben we ook aan Marjan Hillmann (webtool Metaal en Milieu) gevraagd om haar ervaringen aan te geven. Ofschoon wel weer veel werk, had Marjan weinig moeite om 5 A4-tjes te produceren met knelpunten.

Op 16 januari 2019 was het zover. Onder leiding van SIRA Consulting werd de kick-off vergadering gehouden. Na een voorstelrondje kwamen via een eerste inventarisatie met kaartjes de meest prangende knelpunten al snel op tafel. Op grond van deze input ontstonden intensieve discussies, waarbij de nodige anekdotes werden verteld en waarbij uitbundig werd gelachen vanwege de hilarische resultaten van de uitkomst van procedures. Helaas moest daarna weer geconstateerd worden dat het toch bittere werkelijkheid is dat (delen van) de wet- en regelgeving zoveel werk oplevert, niets dient of tot hoge kosten leidt.

Nog even een disclaimer; deze kick-off bijeenkomst wordt voor alle deelnemende branches separaat uitgevoerd. Doel is om tot een lijst van 30-35 knellende regels te komen. Daar zullen er 10 van gekozen worden waarmee, onder leiding van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een knelpuntenlab zal worden gehouden met relevante (overheids)partijen. Er zal dan geprobeerd worden om oplossingen aan te dragen. Er zijn uiteraard geen garanties dat alles opgelost wordt, maar een aantal verwachten we toch zeker wel. En daar waar we geen oplossing kunnen vinden, is het punt in ieder geval wel weer onder de aandacht gebracht.

Er zijn veel onderwerpen ter sprake gekomen. Ook generieke zaken zoals loondoorbetaling bij ziekte, de toegankelijkheid van de WBSO voor het klein MKB en de oprukkende woningbouw. Deze zaken worden in dit onderzoek niet meegenomen, omdat deze al in het MKB Toekomstplan 2030 van ONL zijn geagendeerd. Wel zullen ze uiteraard in het finale rapport worden vermeld als punten die ook aan deze tafels zijn genoemd. We focussen ons in dit knelpuntenonderzoek vooral op zaken die de oppervlaktebehandelende bedrijven in het bijzonder treft.

Enkele zaken die aan de orde kwamen, zijn:

 • De PGS 14, 15, 29 en 31. Bijvoorbeeld de 'idiote' eisen aangaande certificering die tot hoge kosten leiden terwijl het geen enkel doel dient. Ook de termijn tussen de veel te frequente wijzigingen en het moment van handhaven kwam aan de orde.
 • Het Bouwbesluit geldt in algemene zin voor het moment van bouwen, vandaar dat er in het Bouwbesluit verschillende regels staan voor nieuwbouw en bestaande bouw. Op milieugebied geldt deze systematiek helaas niet en worden vaak allerlei eisen ter attentie van bestaande bedrijfsmiddelen aangescherpt, waar de oppervlaktebehandelende bedrijven veel last van hebben.
 • De verschillen in de blootstellingsniveaus in de verschillende Nederlandse lijsten, die weer afwijken van de EU-lijsten. Ook de gevraagde (soms niet beschikbare) meetmethodieken kwamen aan de orde. Het goede bericht is dat Vereniging ION hier al met een project bezig is. Ook de introductie van de Nederlandse lijst Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen kwam ter sprake.
 • Het feit dat veel werk meerdere keren gedaan moet worden, omdat elke overheidsregel zijn eigen systeem gebruikt en de vragen op detailniveau net even anders zijn.
 • Het feit dat de overheid meldt dat ze het lokale bedrijfsleven ondersteunt, en dan toch (inter)nationaal de opdrachten vergeeft, waarbij diverse opgelegde regels ineens niet meer zo belangrijk zijn.
 • De verschillen in lozingsnormen tussen de diverse gemeenten en waterschappen.
 • De wijze van communiceren door de overheid, de termijnen die men hanteert en het gemak waarmee de overheid wegkijkt als het haar uitkomt, terwijl de handhaving bij ondernemers juist heel strikt is.
 • De Nederlandse koppen op EU-wetgeving.
 • Het kennisniveau over de branche van de handhavers blijkt vaak te laag om te komen tot pragmatische oplossingen. Te vaak wordt er naar de letter van de wet gehandeld en niet naar de bedoeling.
 • De plaats of waarde van modellen als Stoffenmanager, de hoeveelheid werk die het oplevert en de expertise die van een bedrijf verwacht wordt. Inspecteurs weten vaak niet hoe deze modellen werken, wat de waarde is en wat te doen met de uitkomst.
 • De onlogische aansluiting van regels op elkaar. Zo mag een applicateur geen laad- of loshandeling doen (zie artikel over de externe veiligheidsadviseur), en moet een vrachtwagenchauffeur zijn kooi-aap gebruiken. Daar moet hij regelmatig zijn vergunning voor verlengen, terwijl diezelfde chauffeur zijn leven lang mag rondrijden met een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen zonder daarvoor zijn rijbewijs te moeten herijken.
 • De overshoot van regels, zoals de noodzaak om stralingsdeskundigheid in huis te hebben vanwege een röntgenbuis in de laagdiktemeter.

Deze lijst is lang niet volledig, maar dient slechts om aan te geven waar de knelpunten allemaal gesignaleerd (kunnen) worden.

De kick-off vergadering was gepland voor 90 minuten. Na 125 minuten is de vergadering afgebroken met de opmerking dat er voor nog wel een uur knelpunten onbehandeld waren. Deze worden uiteraard wel in het onderzoek meegenomen. 

Mocht het nu zo zijn dat u alsnog punten wilt toevoegen, dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar stremmelaar@vereniging-ion.nl.