Ook de vergaderingen van Qualisteelcoat werden via het web gehouden. Er is 2 ochtenden intensief vergaderd, en ondanks de beperkingen is er toch ook weer voortgang te melden. Voor de Qualisteelcoat-licentiehouders is er zoals gebruikelijk ook weer een sfeerverslag met de high lights. Noviteit: de Qualisteelcoat-database is nu operationeel. 

In 2 etappes werden de vergaderingen van Qualisteelcoat afgewikkeld. Op 10 juni was er de Technical Committee vergadering, en op 11 juni waren er de Executive Committee vergadering en de General Assembly.

Hoewel het lastig was door allerlei Corona-beperkingen om alles gedaan te krijgen, was er toch opmerkelijk veel vooruitgang geboekt. Zoals gebruikelijk heeft Vereniging Qual.ION een Nederlandstalig sfeerverslag aanvullend aan de Engelstalige notulen gemaakt. Voor licentiehouders zijn alle documenten in het ledengedeelte van de website terug te vinden, en zullen de relevante updates ook tijdens de (verplichte) updatemiddag op 11 november 2020 worden uiteengezet.

Zaken die vermeldenswaardig zijn:

  • De geheel nieuwe database is operationeel. Dat betekent dat bijvoorbeeld dat resultaten van inspecties en testen via een tablet ingevoerd worden en dat de informatie daarmee direct voor alle betrokkenen toegankelijk is. Dit zal de efficiency en de snelheid van het proces vergroten. Samen met de recent vernieuwde website (www.qualisteelcoat.net) is Qualisteelcoat nu technisch voldoende goed uitgerust om weer een aantal stappen vooruit te maken.
  • De marketing is een landenaangelegenheid, en wordt door diverse landen dan ook intensief gedaan. Echter, het is belangrijk dat ook architecten, constructeurs en asset owners weten wat Qualisteelcoat is en hoe je kwaliteit kunt borgen. Er is besloten om een (internationale) toolbox te maken met marketingmaterialen, die de landen kunnen gebruiken bij hun communicatie. Het inzetten van meer eenduidige communicatie moet de herkenbaarheid van het label vergroten.
  • Er wordt in de tekst van de technische specificatie meer ruimte gecreëerd om trainingen op afstand te geven. Denk daarbij aan webinars of ondersteuning van een General Licensee in het éne land door een General Licensee in een ander land. Het trainingsmateriaal was al gesynchroniseerd.  
  • Er was aandacht voor het onderscheid tussen de normen voor poedercoatings en natlakken.
  • Er is gesproken over diverse substraten zoals RVS en coil.
  • Er is gesproken over voorbehandelingssystemen.
  • Er is gesproken over testmethodes en er zijn testresultaten geanalyseerd.
  • QMEA is benoemd als General Licensee voor het Midden Oosten. QMEA is ook General Licensee voor Qualicoat en Qualanod.