Publiekssamenvatting rapport

Afgelopen jaren was er veel aandacht voor mogelijke blootstelling aan Chroom-6 en de schadelijke effecten daarvan op de gezondheid van werknemers. Chroom-6 verbindingen zijn in verschillende materialen en producten terug te vinden. De stof beschermt namelijk tegen roestvorming en andere vormen van verwering van de ondergrond waarop hij is aangebracht. In Nederland kunnen mensen op de werkplek nog steeds aan Chroom-6 worden blootgesteld.

Het RIVM heeft daarom de toepassingen van en blootstelling aan Chroom-6 voor werknemers in Nederland geïnventariseerd. Dat is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gedaan. Chroom-6 wordt veel gebruikt om de oppervlakten van metalen en plastics te behandelen, zoals hardverchromen en decoratief verchromen. Op beperkte schaal komt Chroom-6 ook voor in primers en coatings, bijvoorbeeld voor specifieke toepassingen in de luchtvaart industrie. Voor bepaalde producten, zoals cement en leer, geldt een wettelijk maximum voor de hoeveelheid Chroom-6 dat ze mogen bevatten. Toch is het niet uitgesloten dat werknemers tijdens het productieproces of het gebruik van deze producten aan Chroom-6 blootgesteld kunnen worden. Verder kan het gebruik van Chroom-6 vanuit het verleden op dit moment nog blootstelling aan Chroom-6 veroorzaken. Bijvoorbeeld bij het schuren of stralen van oude verflagen of het verzagen van met Chroom-6 verduurzaamd hout. Dat kan ook bij hoogenergetische bewerkingen van chroomhoudende materialen, zoals lassen.

Uit de inventarisatie blijkt ook dat er de laatste jaren meer aandacht is voor de gezondheidseffecten en de risico’s, die blootstelling aan deze stof met zich meebrengt. Hierdoor zijn onder andere werkgevers zich bewuster van risico’s en bevorderen zij maatregelen om veilig met Chroom-6 te werken.

Het rapport kunt u via deze link benaderen: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0080.pdf.

Het rapport is op 3 juli aangeboden aan de Tweede Kamer. De aanbiedingsbrief is als bijlage aan deze pagina gekoppeld (zie rechts).

Toelichting ION

Voor het tot stand komen van het rapport is ook Vereniging ION geconsulteerd. Dit samen met 7 andere brancheverenigingen uit diverse sectoren. Zie voor een overzicht van de geconsulteerde brancheverenigingen pagina 21 van het rapport.

Het rapport is geschreven vanuit het perspectief van een onderzoeksinstituut, maar geeft naar het inzicht van Vereniging ION een goed beeld van wat er ten aanzien van Chroom-6 in Nederland loopt. Voor bedrijven die Chroom-6 in hun productieproces of in hun toeleverketen gebruiken, is het de moeite van het lezen waard. Hoofdstuk 4.3.1 (pagina 47) gaat over de oppervlaktebehandeling. In dit hoofdstuk wordt ook gerefereerd naar het Vereniging ION e-book (Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen), een onderzoek dat momenteel loopt, en wordt verwezen naar het Panteia rapport (Economische impact verschillend autorisatiescenario's) uit 2016 wat in opdracht van Vereniging ION, FME en Koninklijke Metaalunie is gemaakt. Wat nog niet is benoemd zijn de onderstaande punten, omdat deze nog in de opstartfase zijn:

  • Het onderzoeksproject "Alternatieven Chroom-6" dat Vereniging ION samen met enkele Duitse (branche)organisaties en Nederlandse lidbedrijven op zal pakken.
  • Het Interreg project "Online monitoren van Chroom-6 houdende aerosolen".  

Er wordt in het RIVM-rapport goed onderscheid gemaakt tussen consumentenrisico's en risico's op de werkplek waar met SVHC-/CMR-stoffen wordt gewerkt. Het werken met productiestoffen (intermediates) geeft een risico dat zich manifesteert in een (gesloten) gebouw door professionals. Deze risico's zijn bekend en beheersbaar. Zie hiervoor ook het Vereniging ION YouTube filmpje "Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen: https://www.youtube.com/watch?v=AeJAGiCSlRU.

Wat wel jammer is dat de bijeenkomsten die genoemd zijn in de aanbiedingsbrief, en die door de overheid georganiseerd zijn, de naam hadden "Veilig werken met Chroom-6", terwijl het eigenlijk alleen maar ging over het veilig werken met verf waarin Chroom-6 mogelijk aanwezig is. Hier valt dus nog wat te winnen.