Bij gesprekken met leden zijn er altijd 2 onderwerpen die standaard terugkomen. Het gebrek aan beschikbaarheid van voldoende goed personeel en het gedoe met vergunningen, inspecties en zinloze regels.

Vereniging ION heeft de afgelopen jaren samen met een aantal leden, onder regie van ONL, hard gewerkt om de regeldruk bij de MKB-achterban inzichtelijk te maken bij de autoriteiten, met als doel om deze te verminderen. ONL heeft hiervan het ‘MKB Toekomstplan 2030’ gemaakt, dat op 31 mei 2018 aan staatsecretaris mw. Mona Keijzer is aangeboden. De benoemde (generieke) knelpunten worden nu verder aangepakt.

Omdat er binnen de oppervlaktebehandelende branche specifieke regels gelden hebben we ook te maken met specifieke knelpunten. 

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is het onderzoeksbureau SIRA een inventarisatie gestart naar de meest knellende wet- en regelgeving binnen onze branche. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Metaalunie, de branchevereniging voor de Nederlandse jachtbouw industrie (NJI) en de branchevereniging voor mechanisatie techniek (Fedecom).  

Na de inventarisatie zal, onder regie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een maatwerkaanpak gestart worden om de knelpunten voor ondernemers uit de oppervlaktebehandelende industrie, en daar waar relevant de aanpalende metaalindustrie, zo veel mogelijk op te lossen. Hiervoor zullen ook andere ministeries, inspecties, consultants en andere relevante entiteiten worden betrokken.

Dit is uw kans om uw pijnpunten kenbaar te maken. Deze inventarisatie is belangrijk voor de branche en uw input dus ook. Als we deze kans voorbij laat gaan en de branche komt niet of met de verkeerde knelpunten, dan is klagen over knellende regelgeving voorlopig geen optie meer. 

Als u wilt deelnemen dan graag even een mailtje naar henraat@vereniging-ion.nl. De bijeenkomst is op 16 januari 2019 in het gebouw van de Metaalunie (zaal 7) van 14.00-15.30uur. Kunt u helaas niet aanwezig zijn maar heeft u wel zaken die bespreekbaar gemaakt moeten worden dan kunt u deze per mail kenbaar maken aan hetzelfde mailadres. Vanaf 16.00uur heeft ION haar Nieuwjaarbijeenkomst op dezelfde locatie.