Met ISO 9001:2015 zet Vereniging ION het kwaliteitsmanagement binnen de opleidingsorganisatie doeltreffend in beweging. In de afgelopen periode is er door het verenigingsbureau hard gewerkt aan de implementatie van het nieuwe kwaliteitszorgsysteem met als kroon op het werk de certificering volgens de nieuwe ISO 9001:2015. Met het bereiken van deze mijlpaal is Vereniging ION weer een stap dichter bij het bereiken van de professionaliseringsdoelstelling gekomen.

Geen enkele organisatie staat los van zijn omgeving. De nieuwe ISO-norm verwacht dat er meer inzicht wordt verkregen in ontwikkelingen die er spelen. Waarbij nadrukkelijker ingespeeld moet worden op de wensen en behoeften van de belanghebbenden. Naast de gebruikelijke beschrijving van processen, procedures en verantwoordelijkheden is bij het ontwikkelen van het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem met name ingestoken op leiderschap en risicomanagement om op proactieve wijze invulling te geven aan de behoefte aan opleidingen binnen onze branche.

Wat is het verschil met ISO 9001:2008?
De nieuwe versie van ISO 9001 is op 23 september 2015 verschenen. Veranderingen zijn onder meer de invoering van de High Level Structure (HLS), een sterkere focus op de koppeling met de strategie van de organisatie, het benoemen van belanghebbenden bij het kwaliteitsmanagementsysteem en het identificeren en behandelen van risico's.

Wat betekent ISO 9001:2015 voor de vereniging?

  • ISO certificering helpt om de processen die er toe doen te identificeren en te optimaliseren. Hierdoor krijgt het bestuur een hulpmiddel ter beschikking om de opleidingsorganisatie te sturen.
  • Processen en structuren worden voor de gehele organisatie duidelijk, waaronder communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden. Betrokkenheid van de medewerkers kan hierdoor vergroot worden, wat bevorderlijk kan zijn voor de werksfeer en werkdruk.
  • Verhoging van efficiency, wat kan resulteren in kostenbesparingen.
  • Problemen kunnen tijdig gesignaleerd en geïdentificeerd worden, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.
  • Klant en klanttevredenheid staat centraal; klanttevredenheid kan geoptimaliseerd worden.
  • ISO certificering levert een positief imago op.