Na een voorbereiding van enkele maanden zijn in juni de bezoeken gestart aan de bedrijven, die hebben aangegeven dat ze willen participeren in het project. Uiteindelijk doel is te komen tot een e-book met daarin het wettelijk kader, de mogelijke technische maatregelen en de met metingen onderbouwde blootstellingen aan enkele veel gebruikte SVHC-/CMR-stoffen. Vooralsnog gaan we uit van:

  • Chroom(VI) met en zonder aorosolen productie
  • Nikkelsulfaat
  • Tinsulfaat
  • Zwavelzuur
  • Salpeterzuur
  • Waterstoffluoride
  • Fijnstof (thermisch spuiten en stralen)

En mocht er lopende het project nog een belangrijke stof bijkomen, dan is daar ruimte voor.

Het project zal zeker nog enkele maanden duren, dus als er nog geen contact met u is gelegd, terwijl u zich wel heeft aangemeld, nog niet alle afspraken zijn gemaakt. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u wel meedoen? Laat het dan even aan het secretariaat weten.

Bedoeling is dat de branche inzicht geeft in de genomen (veiligheids)maatregelen, en dat het effect van de maatregelen met metingen worden aangetoond. Door dit als branche aan te pakken, kunnen we in de branche van elkaar leren, en kunnen inspecties efficiënter worden gedaan. Ook kunnen we met de uitkomsten aantonen dat het werken met SVHC-/CMR-stoffen op een veilige manier kan plaatsvinden, waarmee we in ieder geval het uitgangspunt in de discussies over REACH/Arbo/Activiteitenbesluit over het gebruik van deze stoffen beter kunnen onderbouwen. Het is voor de branche voorwaardelijk om SVHC-/CMR-stoffen te kunnen blijven gebruiken.

Voor de deelnemende bedrijven geldt dat als ze de gewenste informatie delen met Vereniging ION (in anonieme vorm), ze een bijdrage van 25% van de “out of pocket” kosten voor de metingen kunnen claimen bij Vereniging ION. Overigens is claimen alleen mogelijk als Vereniging ION de meetgegevens ook daadwerkelijk gebruikt in het project.