Het jaarplan 2020 van de Inspectie SZW is uit. In het jaarplan is er veel aandacht voor het gebruik van SVHC- en CMR-stoffen, hierdoor is het een zeer relevant document voor de leden van Vereniging ION.

Vereniging ION stimuleert het veilig en omgevingsvriendelijk werken in de branche, maar laat ook zien wat de branche allemaal al doet om veilig en omgevingsvriendelijk te werken. Hiervoor is het project "Veilige werkwijzen met SVHC-/CMR-stoffen" opgestart, waarover een e-book op 5 februari 2020 zal worden gepresenteerd. Met dit e-book kunt u ook aan de inspectie laten zien welke maatregelen u heeft getroffen, en wat dat voor effect heeft op de blootstelling.

Daarnaast heeft Vereniging ION een checklist van Inspectie SZW, waarmee u zelf kunt nagaan of u voldoet aan de verwachtingen die een inspecteur heeft, als hij bij u op bezoek komt om te controleren of u op de juiste wijze met SVHC-/CMR-stoffen omgaat. 

Verder dient elk bedrijf een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) te hebben en een register gevaarlijke stoffen. Met name het ontbreken van een RI&E zal direct tot een boete leiden, maar ook het ontbreken van het register zal tot een ingebrekestelling leiden.

Vereniging ION biedt ondersteuning aan, aan lidbedrijven, als er vragen zijn over het voorgaande. Hierbij is het uitgangspunt dat we proactief het veilig en milieuvriendelijk werken willen stimuleren. De inspectie moet "slechts" een toets zijn ter controle dat alles goed is en niet een mancolijst van alles wat nog niet klopt. 

Het e-book "Veilige wekwijzen met SVHC-/CMR-stoffen" zal op 5 februari 2020 tijdens een themamiddag "veilig en omgevingsvriendelijk werken" worden gepresenteerd. Over deze middag wordt u later geïnformeerd, maar wellicht handig deze datum nu alvast in uw agenda te zetten.

Overigens, mocht u nog willen aansluiten bij dit project, waarbij inmiddels al 35 bedrijven aan meewerken, dan is dat nog mogelijk. We zullen blijven werken aan verbeteringen. Ook na 5 februari 2020. Stuurt u dan even een e-mail met uw gegevens naar Vereniging ION (stremmelaar@vereniging-ion.nl).