Jaarlijks wordt door de Veiligheid Voorop een verslag gemaakt. Uiteraard levert ook Vereniging ION hiervoor informatie aan. In deze editie staat ook de aanvraag voor de Road to Zero (blootstelling procesbaden) benoemd. De subsidie hiervoor is inmiddels toegekend, en de uitvoering van dit project zal binnenkort starten.

Sinds januari 2018 is de Stichting Veiligheid Voorop hét uitvoerend orgaan van het gelijknamige programma. Het is een gemeenschappelijk initiatief waarin via 18 branches (ook Vereniging ION) en 6 regionale veiligheidsnetwerken ruim 90% van alle (petro)chemische BRZO-bedrijven concreet en actief samen werken aan een veiligere sector. Het programma kent 4 dragende pijlers, die richtinggevend zijn voor de koers van de activiteiten. Betrokken leiderschap als basis voor een duurzame veiligheidscultuur; excellente veiligheidsbeheersystemen voor een verantwoord veiligheidsbeleid; het veilig samenwerken in de keten. Al die principes worden via de branches, maar vooral ook in de regionale veiligheid netwerken dagelijks geconcretiseerd. In dit verslag de resultaten van de gemeenschappelijke inspanningen van 2018.