Stichting Borghardt Fonds is een separate entiteit, die bestaat om een onafhankelijke positie te hebben ten opzichte van de oppervlaktebehandelende industrie. De stichting organiseert iedere 2 jaar een innovatie award, de ION Borghardt Award, voor de meest innovatieve ontwikkeling ten behoeve van de oppervlaktebehandelende industrie. Tevens wordt er een geldprijs uitgereikt aan de student met het meest innovatieve idee.
De voorzitter van het stichtingsbestuur is dr.ir. Hans van der Weijde, Program manager Packaging, India, Thrust bij Tata Steel Europe.

Elke editie wordt door het stichtingsbestuur een jury benoemd, die raakvlakken heeft met de aandachtsvelden die voor de betreffende editie van de ION Borghardt Award worden gevraagd. Voor de award van 2016 bestaat de jury uit de volgende 3 personen:

  • Voorzitter/jurylid: dr.ir. Arjan Mol; Universitair Hoofddocent Corrosietechnologie en Elektrochemie, afdeling Technische Materiaalwetenschappen aan de TU Delft.
  • Jurylid: dr.ir. Johan Zijp; Manager Central Laboratory bij DAF Trucks Eindhoven.
  • Jurylid: ing. Katja Moors, Supply Chain Engineer, ASML

Meer informatie over de ION Borghardt Award, de aandachtsvelden voor 2016 en/of aanmelden zie: http://vereniging-ion.nl/ion-borghardt-award-2016