Na de aankondiging van het kennis- en netwerkevent van het Mikrocentrum, VOM BelgiĆ« en Vereniging ION is er veel gebeurd ter voorbereiding van het evenement. Op 16 januari tijdens de kick-off werden de bedrijven die zich al hadden ingeschreven bijgepraat over de voortgang, kon er meegepraat worden over de contouren voor een vervolg in 2021 en was er een presentatie over marketing via social media.

Voorafgaand aan de kick-off kwam de Programmacommissie Congresprogramma Materials+Eurofinish+Surface bij elkaar. De Programmacommissie is een groep van 12 personen uit het bedrijfsleven, kennisinstituten en (semi)overheid, die het inhoudelijke programma, dat van hoge kwaliteit moet zijn, vorm moet geven. Op basis van 3 parallellijnen worden er blokken van 1,5 of 2 uur ingericht met onderwerpen als wet- en regelgeving, normen, materialen, meten, grondstoffen, technieken, marktsegmenten, samenwerkingsmodellen en nog veel meer. Na de vergadering was er een indrukwekkende longlist, die de komende tijd verder uitgewerkt gaat worden.

Na een korte pauze werd gestart door de drie organisaties met een update van de stand van zaken voor de Materials+Eurofinish+Surface 2020. Hoewel alle zaken die aan de orde moesten komen, uiteraard ook aan de orde kwamen, was men positief over het gepresenteerde. De hand-out is inmiddels aan de deelnemers gestuurd.

Daarna werd in een interactieve sessie gesproken over de vorm, de locatie en de frequentie van vervolg evenementen. Zoals altijd, was de tijd te kort, maar zijn er voldoende aanknopingspunten om verder te gaan.

Als derde kwam de marketing van het event aan de orde en werd met name ingezoomd op de mogelijkheden die social media geeft aan de event-deelnemers.

Tot slot was er een zeer aangeklede netwerkborrel waarbij deelnemers nog even met elkaar konden napraten en met een gevulde maag na de file op huis aan konden rijden.

Wilt u ook meer weten: https://materials-eurofinish-surface.com/