Voor de oppervlaktebehandelende branche is Kobalt een stof die in diverse mengsels voorkomt om oppervlaktes harder en/of slijtvaster te maken. Het is daarmee een regelmatig toegepast additief en relevant voor de de leden van Vereniging ION.

Het Cobalt Development Institute (CDI) heeft 3 autorisatie routes bepaald:

 • Kobalt als een metaal.
 • Kobalt als een bewust toegevoegd element aan een mengsel of legering.
 • Kobalt als een bijproduct voortkomende uit een productieproces.

Op het gebied van wet- en regelgeving wordt er momenteel gekeken naar 5 Kobaltzouten. Tot op heden werd er door de EU ingezet op een beperking van deze 5 Kobaltzouten.

We naderen nu de volgende fase van de voorgestelde beperking van Kobaltzouten in het kader van REACH, dat momenteel zijn weg vindt naar ECHA. Daarom hier een overzicht van de posities zoals opgesteld door het CDI: 

 1. Het lijkt erop dat de RAC een beperking voorstaat via een tijd gewogen gemiddelde van 8 uur (8 uur TWA).
 2. De SEAC lijkt de voorkeur te hebben voor een bindende grens voor beroepsmatige blootstelling (bOEL).
 3. De industrie pleit voor het vaststellen van een bOEL als een passender risico beheersoptie (RMO).

Overigens zijn er volgens de industrie meerdere goede redenen aan te voeren waarom een bOEL een beter instrument is dan een beperking:

 • Een bOEL is niet alleen beter gericht - aangezien het op werkplekken is gericht - maar de reikwijdte is ook breder dan een beperking (omvat ongeveer 75.000 werknemers, in plaats van de 35.000 die onder de beperking vallen).
 • Het OEL-proces is ook beter getest en meer vertrouwd.
 • De voorgestelde beperking zou leiden tot dubbele regelgeving, aanzienlijke investeringskosten voor naleving, zelfs op gebieden waar dit niet nodig is, en zou uiteindelijk het concurrentievermogen van de EU in cruciale industrieën zoals batterijen en elektronica in gevaar brengen.
 • Een bOEL gaat over blootstelling aan alle vormen van Kobalt en niet alleen over de nu genoemde 5 zouten.
 • Een bOEL is een geharmoniseerd uitgangspunt voor alle EU landen.

Het standpunt van Vereniging ION is dat we veilig werken met SVHC- en CMR-stoffen, en dan met name de productiestoffen, op de werkplek willen regelen. Daar waar stoffen noodzakelijk zijn voor het proces, en deze veilig en milieuvriendelijk kunnen worden gebruikt, dan heeft dat de voorkeur boven beperkingen of verboden. Vandaar het lopende project 'Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen' waarvan op de website een e-book is te vinden. Vereniging ION zal dus ook namens de Nederlandse oppervlaktebehandelende industrie een pleitbrief sturen.

Bedrijven die zelf ook een brief willen sturen kunnen een conceptbrief, opgesteld door het CDI, bij Vereniging ION aanvragen (stremmelaar@vereniging-ion.nl).