Hoewel dit bericht eigenlijk bestemd is voor de fabrikanten, ondervinden de leden van Vereniging ION in de gehele supply chain dagelijks de nadelige gevolgen van deze situatie. Het betreft vele chemicaliën, waaronder pigmenten, bindmiddelen, oplosmiddelen en surfactants. Vandaar dat het persbericht van de VVVF ook op de ION website staat.

De krapte in grondstoffen was begin dit jaar ongekend groot en de inschatting was dat de piek was bereikt. Dat blijkt niet het geval te zijn; de schaarste is de afgelopen weken nog groter geworden. Oudgedienden in de verf-, drukinkt-, lijm- en kitindustrie spreken van een ongeëvenaarde krapte die zich decennialang niet heeft voorgedaan. Ondernemers zijn hele dagen bezig met de zoektocht naar beschikbare grondstoffen om de continuïteit van hun productie zeker te stellen.

Met het uitbreken van het coronavirus is keihard aan de handrem getrokken wat een vernietigend effect heeft op de wereldeconomie. De wereldhandel viel van het ene op het andere moment stil, wat hevige rimpelingen in het economisch verkeer veroorzaakte. Wereldwijd is de bedrijvigheid weer gestart, maar de effecten ijlen nog maandenlang na nu de toeleveringsketen volledig is verstoord.

De verf-, drukinkt-, lijm- en kitindustrie ziet zich al maandenlang geconfronteerd met de mondiale, economische gevolgen van het coronavirus. Grondstoffen zijn niet of mondjesmaat beschikbaar. En als er al bestellingen voor grondstoffen kunnen worden geplaatst, dan komt het voor dat grondstoffenleveranciers die annuleren waarna bedrijven een nieuwe bestelling kunnen plaatsen tegen dagprijs. Of de prijs wordt pas bekend gemaakt op het moment van aflevering, zonder voorafgaande afstemming. Producenten in de verf-, drukinkt-, en lijm en kitindustrie zijn al blij áls ze de benodigde grondstoffen überhaupt geleverd krijgen. Het transport van overzeese gebieden is namelijk erg onzeker. Door de enorme krapte in (blikken) verpakkingsmateriaal en zeecontainers zijn de prijzen van overzees transport schrikbarend gestegen. Zicht op het transport is er ook niet altijd bij. Bij een bestelling uit het Verre Oosten werd meegedeeld dat de materialen zijn verscheept, maar het Aziatische bedrijf had geen idee waar het schip zich bevond.

De VVVF (brancheorganisatie voor de verf- en drukinktindustrie) en de VLK (brancheorganisatie voor de lijm- en kitindustrie) brachten begin dit jaar een persbericht uit over de impact van de grondstoffen schaarste en krapte aan transportmiddelen. Die situatie is in nog sterkere mate aan de orde en kan leiden tot force majeure voor leveranciers van verf, drukinkt, lijmen en kitten.