Op vrijdag 13 augustus heeft de overheid de coronamaatregelen voor de komende weken gepresenteerd. We begrijpen dat deze maatregelen vragen kunnen oproepen, bijvoorbeeld over de doorgang van de Materials-Eurofinish-Surface (MES). Dit kennis en netwerk event is te typeren als doorstroomevenement en is toegestaan. De huidige maatregelen voor doorstroomevenementen zijn door de Rijksoverheid vastgesteld op 26 juni jl. en sindsdien niet meer gewijzigd.

Onder andere vakbeurzen en congressen worden door de Nederlandse overheid gezien als aanjagers van economisch herstel en een belangrijke ontmoetingsplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen. MES organisatoren Mikrocentrum, VOM België en Vereniging ION onderstrepen dit belang. Samen met de Brabanthallen 's Hertogenbosch, en in overleg met de veiligheidsregio, voeren we maatregelen door om het netwerken, kennisdelen en de nieuwste innovaties ontdekken zo veilig mogelijk te faciliteren.

Inmiddels is ook het kennisprogramma rond en kunt u gaan plannen. Het programma is te vinden op de website van de Materials-Eurofinish-Surface en is te benaderen via de onderstaande links:

Omdat de Benelux meertalig is, hebben we ten aanzien van de taal enkele keuzes moeten maken om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om de kennissessies te bezoeken. Indien gebruik gemaakt wordt van sheets, dan zijn de sheets zoveel mogelijk in het Engels. De spreektaal tijdens de sessies is Nederlands, tenzij er expliciet is aangegeven dat de spreektaal Engels is. Er is voor gekozen om van de kennissessies ongeveer 80% in het Nederlands en 20% in het Engels te doen.

Overigens kunt u zich op deze website ook aanmelden voor het evenement. Dat is wel noodzakelijk als u naar één of meerdere van de kennissessies wil gaan, want de zalen zijn op de evenementsvloer. U hoeft niet vooraf aan te geven welke kennissessies u gaat bezoeken. Wel zal uw badge bij de zaal worden gescand. De capaciteit van de zalen is maximaal 50 personen, en vanwege de coronamaatregelen is vol ook echt vol. Zorg dus dat u vooraf weet waar u heen wilt gaan en zorg dat u op tijd bent, om teleurstellingen te voorkomen.

Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat bij evenementen met een doorstroom, er maximaal 1 bezoeker per 5 m2 aanwezig mag zijn. Personeel, sprekers en standhouders worden hierbij niet meegerekend. In de Brabanthallen beschikken we over ruim 24.000 m2 waardoor we 5000 bezoekers per dag kunnen ontvangen. Daarnaast beschikt de Brabanthallen over een geavanceerd luchtventilatiesysteem en hanteren we 5 meter brede gangpaden. Ook hebben we speciale VIP ruimtes ingericht waar exposanten en bezoekers veilig een gesprek kunnen voeren. Lees de maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Voor de goede orde wordt nog vermeld dat ook de Brabantse Metaaldagen en de Kunststoffenbeurs door zullen gaan.