De oppervlaktebehandelende branche is van substantiële toegevoegde waarde voor belangrijke productietakken in de Europese economie. De bonte diversiteit van ketens en productiesectoren zoals automotive, bouw, chemie, voedingsmiddelen, elektrotechniek, elektronica, halffabricaten (componenten voor andere assemblages), industriële apparatuur en ruimtevaart bestaat grotendeels uit oppervlakken.

Veelal kunnen efficiënte en relatief eenvoudig geproduceerde materialen volstaan bij massaproductie (staal, kunststof, hout). Een adequate behandeling van het oppervlak zorgt ervoor dat levensduur en gebruiksmogelijkheden van producten en componenten vergroot worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld corrosie- en slijtvaste coatings. Uiteindelijk wordt er op milieubelasting (en ook op kostprijs!) bespaard. De branche heeft daarmee binnen de productiesector mogelijkheden om schoner en efficiënter te produceren.

Stichting Innovat.ION, het platform voor innovatieve projecten in de industrie, werkt met leden van Vereniging ION aan effectieve innovatieve maatregelen om het concurrentievermogen van de bedrijven veilig te stellen. De focus ligt vooral op productieprocessen, coatingsystemen en bedrijfsprocessen. Natuurlijk zijn daarbij de eisen van klanten en regelgevers cruciaal. Het tekort aan geschoolde medewerkers vormt een extra uitdaging.

In de ontwikkeling van productiemethoden voor nieuwe producten nemen de leveranciers een steeds belangrijker plaats in: dat biedt kansen voor innovatie! Innovatieve oppervlaktebehandelingen kunnen weerstand bieden aan verontreinigende emissies of dragen bij aan het behoud van schaarse resources. 

Efficiency is een zaak van de gehele toeleveringsketen. Onze collega’s in Duitsland ervaren dat, net als wij, aan den lijve. In het EU-project MEMAN - Resource Efficiency in Surface Technology -, werkten enkele leden van Vereniging ION aan methoden om de dwarsverbanden tussen kosten voor energie, materialen en procesbeheersing aan te tonen door een systematische IT-analyse. Eiffo was de Duitse partner in dit project en stond aan de basis van het idee. Stichting Innovat.ION als Eiffo beschikken beiden over jarenlange uitgebreide ervaring in innovatiemanagement bij MKB-bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie.

Reden genoeg voor Stichting Innovat.ION om met Eiffo, een netwerkorganisatie van ervaren specialisten, verder te gaan. Eiffo werkt evenals Stichting Innovat.ION vanuit een platform aan gezamenlijke onderzoeksactiviteiten, met name voor kleine en middelgrote bedrijven in de galvanische industrie. Het netwerkcluster van ondernemingen van Eiffo omvat ongeveer 200 bedrijven. Geografisch is het cluster voornamelijk actief in de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, Beieren, het oostelijke deel van Oostenrijk en Noord-Zwitserland. De samenwerking met Stichting Innovat.ION leidt tot verdieping van de beschikbare technische expertise. Stichting Innovat.ION kan de gewenste verbreding ondersteunen door te verbreden naar andere oppervlaktetechnieken. In praktische zin is al direct een stap gezet richting Physical Vapor Deposition. 

De gemeenschappelijke visie wordt de komende maand verder uitgewerkt in een roadmap. De technologische implementatie van REACH met als doel veilig omgaan met chemicaliën door aanpassing van de procescontrole is uitgangspunt hiervoor. 

Leden van Vereniging ION kunnen contact opnemen met DeBruin@Vereniging-ION.nl om betrokken te worden bij de roadmap, die richtinggevend is voor het vervolg.