Onze docent Sicco Hilarius geeft de cursus Afvalwaterbehandeling & Zuiveringstechnieken. Op maandag 9 mei 2022 zijn wij voornemend om deze klassikale cursus op te starten. Wij hebben Sicco voor dit artikel een aantal vragen gesteld. Uit zijn antwoorden kwam naar voren dat hij het erg leuk vindt om juist personen uit de ‘praktijk’ te leren wat afvalwaterzuivering is en waarom bepaalde technieken worden ingezet. Zijn insteek is om de basis uit te leggen van de verschillende afvalwaterzuiveringstechnieken en de daarbij behorende chemische basiskennis. Het cursusboek wordt gebruikt als naslagwerk. De ervaring van Sicco is dat dit goed werkt en onze cursisten dit ook goed oppakken. Dat blijkt ook zeker uit de examenresultaten.

Cursisten geven aan dat zij het vak nu leuker vinden, omdat ze beter begrijpen waarom bepaalde zaken gebeuren en hoe bepaalde processen werken. Sicco geeft als voorbeeld dat wanneer er een nieuwe installatie binnen een bedrijf moet komen en er vier afvalwaterzuiveringsinstallatie-verkopers langskomen, maar zij allemaal een ander proces aanbieden, je in staat moet zijn om te begrijpen welk proces het beste is. Denk hierbij aan aanschafprijs, exploitatiekosten, kwaliteit en duurzaamheid.

Sicco vindt het belangrijk om cursisten tijdens de cursus met elkaar te laten praten over de processen die zij hebben bij hun eigen werkgever. Zulke praktijkverhalen zijn erg interessant en leerzaam.

Voor meer informatie over onze cursus Afvalwaterbehandeling & Zuiveringstechnieken klik je op de link om naar de cursusbrochure te gaan. Mocht je jezelf of een collega willen aanmelden voor onze cursus, dan kan dat via ons digitale aanmeldingsformulier.

Voor meer informatie over onze cursussen vragen wij je contact op te nemen met ons secretariaat, via telefoonnummer: 030 - 630 03 90 of via het volgende e-mailadres: opleidingen@vereniging-ion.nl. Wij proberen momenteel zoveel mogelijk vanuit huis te werken en zijn om die reden het makkelijkst te bereiken via de e-mail.