In de afgelopen jaren is binnen ION, onder begeleiding van Jacques Schreuder, veel werk verzet om het opleidingen programma van ION beter aan te laten sluiten op de behoeftes van de markt. Zo is er gekozen voor opleidingen die vanuit een functieprofiel volgens het NLQF zijn samengesteld. Dat is zowel voor de mensen die het vak zelf uitoefenen, alsook voor de mensen die vanwege hun professie iets van oppervlakte behandelingen moeten weten. Denk daarbij aan adviseurs, architecten, constructeurs, inkopers, inspecteurs, en noem maar op. Dat kan klassikaal, online (e-learning), hybride, met virtual reality en/of praktijkdagen. De tijdsbesteding kan zijn van een dagdeel (masterclass) tot een volledige BBL opleiding.  

Daarnaast zijn er masterclasses ontwikkeld over bijvoorbeeld corrosie beheersing en kwaliteitsverbeteringen en kan persoonscertificering worden gedaan.

Om laagdrempelig kennis te kunnen maken met het opleidingen aanbod van ION, dat overigens ISO9001-2015 is gecertificeerd, zijn een aantal MES-scherpe acties geïnitieerd.

  • Iedereen die zich tijdens de MES inschrijft voor een training of opleiding, cursus of masterclass, krijgt 5% korting als aanmoedigingspremie.
  • Iedereen die tijdens de MES zijn gegevens (visitekaartje) achterlaat voor het verkrijgen van informatie over de opleidingen maakt kans op een waardebon van €250 als aanbetaling voor een ION opleiding. Elke MES-dag wordt er een waardebon verloot onder de geïnteresseerden.

Wellicht een extra motivatie om eens na te gaan of u of iemand in uw bedrijf een opleiding wil gaan volgen, en dit voornemen te combineren met een bezoek aan de MES.