In het kader van het vereenvoudigen van de wet- en regelgeving zijn beleidsmedewerkers van de beide genoemde ministeries bij Vereniging ION op bezoek geweest. In een 1,5 uur durend gesprek zijn vele aspecten van de (gefragmenteerde) dagelijkse uitvoering van wet- en regelgeving, alsmede de ervaring met de handhaving aan de orde geweest. In januari 2016 zal Vereniging ION met beide beleidsmedewerkers één of enkele lidbedrijven bezoeken om de dagelijkse praktijk te laten ervaren. In ieder geval werd het bezoek als verhelderend ervaren.