Het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid werkt aan een campagne "Veilig werken met gevaarlijke stoffen", waarbij werkend Nederland bewust moet worden gemaakt van de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen, en een handelsperspectief bieden. Volgens officiële bronnen overlijden jaarlijks 3.000 mensen aan ziektes die gerelateerd zijn aan gevaarlijke stoffen op het werk.

Deze langdurige campagne wordt door een professioneel communicatiebureau vormgegeven, en heeft als doel het aantal beroepsziekten op de lange termijn terug te dringen. Men wil dit doen door onder andere verhalen van goede voorbeelden te delen op het Arboportaal. Ook wordt er content gemaakt voor op Facebook en LinkedIn. Daarnaast wordt om de week een nieuwsbrief verstuurd naar belanghebbenden en biedt men toolboxes aan.

Dit jaar is Chroom(VI) door het ministerie aangewezen als prioritaire stof in de campagne. Dit najaar gaat men daarom activiteiten (bijeenkomsten/voorlichtingen) organiseren omtrent dit thema, en ook online wordt meer gecommuniceerd over dit onderwerp (onder andere door middel van praktijkverhalen).

Omdat Vereniging ION actief is op dit thema wil men graag kijken hoe Vereniging ION, haar achterban en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid elkaar kunnen versterken. Vereniging ION heeft toegezegd om daar waar mogelijk de campagne te ondersteunen. De meest concrete vraag aan de leden van Vereniging ION is: "Men is op zoek naar bedrijven die veilig werken met Chroom(VI), en zijn benieuwd of er een aantal bedrijven zijn die het leuk vinden om mee te helpen met de campagne, door middel van een praktijkverhaal". 

Denkt u dat u uw zaakjes goed geregeld heeft, wilt u meehelpen de BV Nederland veiliger te maken en kunt u de extra PR wel waarderen? Neem dan even contact op met Egbert Stremmelaar (stremmelaar@vereniging-ion.nl).

Mocht u twijfelen aan de staat van uw proces, dan kunnen we uiteraard ook vooraf nagaan hoever u bent en of deelname op dit moment zinvol of wenselijk is. Ook dan kunt u contact opnemen met Vereniging ION.