Bij deze willen we u van harte uitnodigen voor het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid. Deze editie van het minisymposium wordt georganiseerd door het Ministerie van IenW en SZW samen met VNO-NCW, VNCI en WECF.

Het minisymposium vindt plaats op woensdag 21 april 2021 van 13.15 tot 17.00 uur.

Het thema is deze keer: het Veiligheidsinformatieblad en de kansen en knelpunten die dit biedt voor gezond werken met stoffen. De sprekers zullen op dit thema ingaan vanuit verschillende invalshoeken. Dagvoorzitter is de heer Kees Hoppener plaatsvervangend directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het ministerie van IenW

Er wordt ingegaan op praktijkervaringen met het Veiligheidsinformatieblad. Verder komt de functie van het Kennisplatform Kennisdelingsinstrumenten aan bod met tools zoals het Veiligheidsinformatieblad. Communicatie in de toeleveringsketen staat hierbij centraal en kansen en knelpunten zullen worden belicht. Tijdens de paneldiscussie worden de deelnemers aan het symposium uitgenodigd om hierover het gesprek aan te gaan. Het programma is als bijlage bij deze pagina toegevoegd.

U kunt zich aanmelden bij Minisymposiumstoffen@minienw.nl.