De kwaliteit en bruikbaarheid van de veiligheidsinformatiebladen (VIB's) is nog steeds onderwerp van discussie. Binnen de Klankbordgroep Stoffen REACH van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar Vereniging ION ook deel van uitmaakt, komt dit onderwerp regelmatig terug op de agenda. Vandaar dat is besloten om een minisymposium te organiseren, dat speciaal over dit onderwerp gaat. 

Het Minisymposium Stoffen met het thema Veiligheidsinformatiebladen wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tezamen met de VNO-NCW, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Women Engage for a Common Future (WECF). De dagvoorzitter is Joris van der Voet, plaatsvervangend directeur Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Thema:    Veiligheidsinformatiebladen - kansen en knelpunten voor gezond
                werken
Tijd:        13.00 - 17.00 uur
Locatie:   Malietoren (grote zaal), Bezuidenhoutseweg 12,
               2594 AV Den Haag

Programma:
13.00 uur   Inloop
                 In de lounge staat thee/koffie klaar voor de deelnemers.
13.30 uur   Opening
                 Het minisymposium wordt geopend door Joris van der Voet.

13.40 uur   Presentaties
                 - 
Kennisplatform Kennisdelingsinstrumenten met tools zoals het
                   VIB

                   Jurgen Mook en Rokus Renirie, SZW

                 - Communicatie in de toeleveringsketen en de rol van het
                   veiligheidsblad

                   
Erwin Annys, Head of Unit Support and Enforcement bij ECHA
                 - Gebruik van de VIB's op de werkvloer
                   
Wim van Veelen en Jan Manders, FNV
                 - 
Kanttekeningen bij het VIB: praktijkervaringen
                   
Dirk van Well, VNCI
15.00 uur   Pauze
                 Er is een stand van de REACH en CLP Helpdesk van het RIVM geopend.
                 Daarnaast is er een stand van het Ministerie SZW (Kennisplatform
                 Kennisdeling Gevaarlijke Stoffen en Programma Preventie
                 Beroepsziekten).

15.30 uur   Paneldiscussie: met de sprekers vindt een paneldiscussie plaats met
                 de aanwezigen in de zaal over verbetermogelijkheden van het
                 systeem v
oor kennisdeling en van tools zoals de VIB. De suggesties
                 uit de zaal worden opgehaald door SZW en het RIVM.

16.30 uur   Napraten en borrel

Opgeven kan door een e-mail te sturen met uw gegevens vóór 1 april 2020 naar: Minisymposiumstoffen@minienm.nl.