De kwaliteit en bruikbaarheid van de veiligheidsinformatiebladen (VIB's) is nog steeds onderwerp van discussie. Binnen de Klankbordgroep Stoffen REACH van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar Vereniging ION ook deel van uitmaakt, komt dit onderwerp regelmatig terug op de agenda. Vandaar dat is besloten om een minisymposium te organiseren, dat speciaal over dit onderwerp gaat. 

Het Minisymposium Stoffen met het thema Veiligheidsinformatiebladen wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tezamen met de VNO-NCW, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Women Engage for a Common Future (WECF). De dagvoorzitter is Joris van der Voet, plaatsvervangend directeur Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Thema:    Veiligheidsinformatiebladen - kansen en knelpunten voor gezond

                werken

Tijd:        13.00 - 17.00 uur

Locatie:   Malietoren (grote zaal), Bezuidenhoutseweg 12,

               2594 AV Den Haag
Programma:

13.00 uur   Inloop

                 In de lounge staat thee/koffie klaar voor de deelnemers.

13.30 uur   Opening

                 Het minisymposium wordt geopend door Joris van der Voet.


13.40 uur   Presentaties

                 - 
Kennisplatform Kennisdelingsinstrumenten met tools zoals het

                   VIB


                   Jurgen Mook en Rokus Renirie, SZW


                 - Communicatie in de toeleveringsketen en de rol van het

                   veiligheidsblad


                   
Erwin Annys, Head of Unit Support and Enforcement bij ECHA

                 - Gebruik van de VIB's op de werkvloer

                   
Wim van Veelen en Jan Manders, FNV

                 - 
Kanttekeningen bij het VIB: praktijkervaringen

                   
Dirk van Well, VNCI

15.00 uur   Pauze

                 Er is een stand van de REACH en CLP Helpdesk van het RIVM geopend.

                 Daarnaast is er een stand van het Ministerie SZW (Kennisplatform

                 Kennisdeling Gevaarlijke Stoffen en Programma Preventie

                 Beroepsziekten).


15.30 uur   Paneldiscussie: met de sprekers vindt een paneldiscussie plaats met

                 de aanwezigen in de zaal over verbetermogelijkheden van het

                 systeem v
oor kennisdeling en van tools zoals de VIB. De suggesties

                 uit de zaal worden opgehaald door SZW en het RIVM.


16.30 uur   Napraten en borrel

Opgeven kan door een e-mail te sturen met uw gegevens vóór 1 april 2020 naar: Minisymposiumstoffen@minienm.nl.