De oppervlaktebehandelende industrie neemt deel aan de meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3-convenant), die in december 2008 van start is gegaan. Een voortvloeisel uit dit convenant is dat bedrijven een energie-efficiencyplan opstellen waarin plannen met betrekking tot energiebesparing voor de komende vier jaar zijn vastgelegd. Daarnaast stellen de brancheverenigingen (in dit geval Vereniging ION en Zinkinfo Benelux) een meerjarenplan 2017 - 2020 op. In dit plan staan samengevat de plannen van de bedrijven en de ondersteunende activiteiten van de branches, die nodig zijn om binnen de branche de doelstellingen van het MJA3 te behalen. Het meerjarenplan wordt aangeboden aan Rijksdient voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het MeerJarenPlan (MJA) is opgesteld vanuit de gedachte dat invulling en uitvoering van de MJA3 voor de bedrijven moet leiden tot een zinvolle en verantwoorde combinatie van voldoen aan wet- en regelgeving, het inspelen op het beleid van duurzaam ondernemen en de bedrijfseconomische realiteit.

De ambitie in het kader van MJA wordt vastgesteld op basis van de voorwaardelijke en zekere maatregelen. De totale ambitie over de periode 2017-2020 bedraagt 13,7%. Ook in deze periode is het aandeel procesefficiency het grootst, opvallend is het relatief grote aandeel duurzame energie.