Tijdens een zeer interactief ondernemerscongres van de VVD op 28 januari 2015 te Aalsmeer zijn ook de Vereniging ION-punten aan de orde gekomen die recent met de VVD fractie in de Tweede Kamer ook al waren besproken. Deze punten lijken op het eerste gezicht generiek te zijn, maar werken voor de oppervlaktebehandelende industrie vaak net even zwaarder uit, omdat de aandacht momenteel sterk gericht is op milieubeleid en persoonsbescherming. Het betreft onder ander het EU thema REACH en het NL thema Omgevingswet. Het betreft eigenlijk 3 hoofdthema’s:

  1. Te dominant milieubelang leidt tot het wegdrukken van ondernemers in Nederland. Uiteraard onderschrijft ION het belang van het milieu, maar dit moet wel in samenhang worden bekeken met welvaart en welzijn. Daarbij is een goed ondernemersklimaat cruciaal.
  2. Nederland is te veel het beste jongetje van de klas als het gaat om implementatie van EU richtlijnen. Niet alleen is Nederland regelmatig de eerste met het omzetten van EU richtlijnen naar nationale wetgeving, ook het inrichten van inspecties en het opleggen van sancties bij overtredingen is in Nederland behoorlijk zwaarder aangezet dan in de overige EU landen. Dit kost de BV Nederland aantoonbaar orders.
  3. Nederland heeft nogal eens de neiging om een Nederlandse kop op een Europese richtlijn te zetten. Dit verzwaard onnodig de administratieve druk voor de ondernemers en ontregeld het level playing field in Europa.

Hoewel alle punten in de Tweede Kamer op het netvlies staan, heeft MP Rutte aan ION expliciet beloofd dat als hij het kan voorkomen, er geen Nederlandse koppen op EU richtlijnen komen. Hierop mag, en uiteraard zal, ION hem aanspreken. Een derde brief van ION aan de VVD fractie wordt inmiddels voorbereid. De eerste 2 brieven zijn beschikbaar in het ledenportal.