Op 7 oktober waren de leden van de Netherlands Aerospace Group (NAG) op bezoek bij Vereniging ION om bijgepraat te worden over de status van Chroom(VI). Aanleiding was de CCST-autorisatie, maar het ging vooral over de mogelijkheden en moeilijkheden van oppervlaktebehandelingen met Chroom(VI) en de toekomst van de Nederlandse luchtvaartindustrie.

Na de ontvangst met koffie en een sprits, was er onder leiding van Frank Jansen van de NAG een informatiebijeenkomst. Het begon met 3 presentaties:

  • Waarom is REACH belangrijk voor de luchtvaartindustrie door Nel Verstoep, Program Manager REACH bij KLM Engineering & Maintenance
  • Hoe worden de belangen van de Nederlandse industrie geraakt door REACH en waar liggen de kansen door Egbert Stremmelaar, Directeur Vereniging ION
  • Hoe gaat de overheid om met een autorisatie aanvraag door Jan Wijmenga, Senior Policy Advisor Chemical Substances Safety van het Ministerie van Infrastructuur en Waterwerken

Na deze presentaties werd er gediscussieerd over de CCST-autorisatie, de toekomst van Chroom(VI) in de luchtvaartindustrie, de veilige werkwijzen die nodig zijn om op een verantwoorde wijze Chroom(VI)-verbindingen te kunnen blijven gebruiken, en uiteindelijk over de toekomst van de Nederlandse luchtvaartindustrie. Hoewel er grote inspanningen worden geleverd om Chroom(VI)-vrij te worden, was de conclusie dat er ook een noodzaak blijft tot het gebruik van Chroom(VI)-verbindingen. Hierbij is veiligheid uiteraard een voorwaarde.

Na de discussie was er nog een netwerkborrel waarbij de aanwezigen nog lang met elkaar in gesprek bleven en waarbij vele visitekaartjes uitgewisseld werden.

Er komt zeker een vervolg voor deze specifieke tak van de Nederlandse industrie.