Afgelopen donderdag 19 april 2018 werd er door Teqnowledge, als onderdeel van Teqnow, in samenwerking met het Aluminium Centrum en Vereniging ION (Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland) een themamiddag georganiseerd.  Deze kreeg ruime belangstelling. Tijdens deze middag werd door twee gespecialiseerde bedrijven; Zpro6 en Greenpower Nano, de redelijk nieuwe Nanotechnologie uitgelegd; wat het is, wat het doet en hoe het verwerkt moet worden.

De werking is simpel, op microstructuur wordt een hechtlaag aangebracht. Dit kan o.a. door nanopartikels op alcoholbasis of door een Si-O2 (Siliciumdioxide) op Tolueenbasis aan te brengen.

De beide methoden zijn compleet verschillend. Het aanbrengen is voor beide gevallen wel hetzelfde. Dit kan gespoten of met verfroller aangebracht worden.
Het systeem is verbluffend. Het behandelde oppervlak is afstotend geworden voor water en vuil. In de eerste methode, waarbij nanopartikels worden aangebracht spreekt men van een selfhealing proces. Een kras of andere beschadiging wordt automatisch hersteld. Eénmaal aangebracht wordt er een 10-20 jaar garantie gegeven en zal er geen onderhoud meer nodig zijn. De laag is glasachtig hard en kan niet eenvoudig verwijderd worden. Enkel door schuren of stralen kan het oppervlak weer vrijgemaakt worden van deze behandeling.

Als derde was het bedrijf Bayards Aluminium Constructies uitgenodigd om de praktijkervaringen te delen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in onder andere aluminium helikopterplatforms die veelal op booreilanden gemonteerd worden. Hierbij heeft de klant veel last van “Guano” oftewel vogelpoep.

Zij zijn nu ca. anderhalf jaar onderweg om een juiste behandeling te vinden. Het is namelijk zeker niet zo dat je een potje uit de kast pakt en het er opsmeert. Een gedegen onderzoek is zeker noodzakelijk.

De Vereniging ION sloot deze middag af door te vertellen wat er achter de schermen gebeurt. Er is namelijk nog geen wet- en regelgeving voor deze technologie. Maar is wel in de maak. Nanopartikels bijvoorbeeld kunnen door de huid gaan. Wat gebeurt er als de alcohol is verdampt? Kan dit in de bloedbaan terechtkomen? Wat zijn de risico’s voor de gezondheid op langere termijn. Zijn de PBM’s wel geschikt voor het middel? Kortom, nog heel veel vragen waar in de komende maanden antwoord op gegeven zal worden.

Samenvattend kunnen we stellen dat nano oppervlaktetechniek in sommige gevallen het einde betekent. Een aanvullende behandeling is niet nodig maar kan in veel gevallen ook niet. Omdat er geen hechting meer mogelijk is. En voor bepaalde toepassingen is het voorlopig nog niet aan te raden. Het advies in deze is daarom: laat u goed voorlichten voordat u aan deze techniek begint.