De bovenstaande opening lijkt weer te geven dat er alleen op het ROC Midden Nederland weinig aandacht is voor oppervlakte technologie. Helaas blijkt steeds weer dat het in vrijwel alle reguliere opleidingen slecht gesteld is met de aandacht voor oppervlakte behandelingen.

In het kader van de Week van de Ondernemer heeft Vereniging ION onder ander op het ROC Midden Nederland een gastles gegeven. 32 leerlingen van de afdelingen metaal en mechatronica waren aanwezig. De bedoeling was om de leerlingen te laten zien welke keuzemogelijkheden ze hebben in hun carriere na het ROC. Onder andere uiteraard het starten van een eigen onderneming. Voor Vereniging ION was het onderwerp: De rol van de Branchevereniging 4.0 voor de versterking van de BV Nederland. Uiteraard was het accent: Wat kun je als ondernemer hebben aan een proactieve branchevereniging?

Het behoeft geen betoog dat ook het onderwerp oppervlaktetechnologie ruim aan de orde kwam. De meeste leerlingen hadden geen idee hoe ze dagelijks met oppervlaktetechnologie in aanraking komen. In de werkruimtes staat "slechts" één straalapparaat. Coaten wordt gedaan met een spuitbus of wordt uitbesteed. De docent gaf toe dat in de gehele opleiding slechts 1 hoofdstuk over oppervlaktebehandelingen gaat en dat deze les meestal maar een uur duurde omdat de affiniteit ontbreekt.

Na afloop van de les is gesproken over het feit dat de branche nieuwe instroom van goede vakmensen ontbeert, omdat onbekend nu eenmaal onbemind maakt. Ook is aangegeven dat Vereniging ION inmiddels een mooi pakket aan opleidingen heeft ontwikkeld volgens het NLQF, die nu aan volwassenen (uit de branche en andere geïnteresseerden) klassikaal en bedrijfsintern wordt aangeboden. Deze opleidingen kunnen ook in het reguliere onderwijs gegeven worden.

Er is een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. Een en ander wordt vervolgd. Mocht er in uw omgeving ook een opleiding zijn waar men ondersteuning kan gebruiken voor het onderwerp oppervlaktetechnologie? Schroom dan niet om de opleiding op Vereniging ION attent te maken. Want alleen als de branche het voortouw neemt kan er verandering komen in de onbekendheid en kunnen we werken aan de nieuwe generatie vakmensen.