Met het inwerking treden van de NEN EN 1090 zijn de kwaliteitslabels weer in de belangstelling komen te staan. Met name het aantal licentiehouders voor Qualisteelcoat stijgt behoorlijk. Logisch als je bedenkt dat de NEN EN 1090 gaat over bouwen, en dat alle constructieve delen van een gebouw nu onder dit regime vallen. Dat zal veelal staal zijn, maar het is niet beperkt tot staal. Ook aluminium constructiedelen vallen onder de NEN EN 1090.

Bij een analyse van de NEN EN 1090 ten opzichte van de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod blijkt dat deze labels met hun Factory Process Control, Production Process Control en Product Quality Control ver boven het minimaal gevraagde kwaliteitsniveau van de NEN EN 1090 komt (alleen een Factory Process Control is gevraagd). Voor opdrachtgevers dus een stimulans om naar de labels te vragen. Echter op het gebied van de HRM mist nog een aspect in de specificaties van de labels. Deze lacune wordt momenteel opgevangen door een aanvullende audit. Op initiatief van Vereniging ION is dit onderwerp op de agenda gekomen van de Executive Committee’s van de diverse labels. Naar het zich nu laat aanzien zal in deze lacune in de volgende editie van de specificaties worden voorzien. In de nieuwe specificatie van Qualisteelcoat (ingangsdatum 1 januari 2015) verwachten we al dat deze HRM aspecten meegenomen zijn.