Vereniging ION is actief in diverse NEN-commissies. 1 van de commissies is de NEN-commissie Metallieke Deklagen waar normen behandeld worden op het gebied van o.a. thermisch verzinken, sherardiseren, galvanische bewerkingen, anodiseren, emailleren, PVD-/CVD-technieken, thermische spuittechnieken en sinds 2 jaar ook corrosie (eerder was dit een aparte commissie). De commissie wordt gevormd door Stichting Zinkinfo Benelux, Ferro Techniek, SHERART en Vereniging ION. De NEN-consultant is Suzanne Dietz.

Een aantal behandelde normen zijn:

 • Herziening EN-ISO 1461: Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen.

  Een besluit hierover wordt genomen op 3 oktober 2020.
 • Herziening NEN 5254: Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplex-systeem).

  Herziening zal plaatsvinden waardoor deze norm alleen gaat gelden voor verfsystemen op zink en niet meer voor poedercoatings op zink. Voor deze laatste vorm van duplexsysteem geldt de NEN-EN 15773: Het industrieel aanbrengen van organische poederdeklagen op thermisch verzinkt of gesherardiseerd staal (duplexsystemen).


  Er wordt echter gewacht tot de herziening van de Praktijkrichtlijn Poeder & Natlak op Zink gereed is. In de bijlage van de NEN 5254 zullen passages uit de praktijkrichtlijn worden overgenomen ter informatie.
 • ISO 2081: Metallieke en andere niet-organische deklagen - Elektrolytisch aangebrachte deklagen van zink met aanvullende behandeling van ijzer of staal.

  Er is een stemming geweest om deze norm in te trekken. Nederland heeft hier tegen gestemd, omdat het gebruik van zeswaardig chroom in passiveringen nog niet verboden is. 

Verder is het conceptcommissieplan besproken en goed bevonden. Er wordt actie ondernomen om meer deelnemers in deze commissie te krijgen, zodat meer technieken vertegenwoordigd zijn. Ook andere belanghebbenden (“stakeholders”), zoals opdrachtgevers en onderzoeks- en kennisinstellingen zullen worden benaderd. Heeft u interesse om deel te nemen aan 1 of meerdere NEN-commissies? Laat het ons dan weten (info@vereniging-ion.nl).