De herziene uitgave is tot stand gekomen na vele jaren intensief werk van de ISO TC35 op internationaal niveau. Vanuit NEN werd de bijdrage geleverd door de Commissie Verfwaren. Bij de introductie op 14 juni 2018 werd geconstateerd dat er in de commissie een oververtegenwoordiging is van de verfleveranciers. De bijdrage van applicateurs, opdrachtgevers en inspecteurs is eigenlijk te laag.

Om dat gemis enigszins te compenseren zit Vereniging ION bij de NEN in 2 norm(sub)commissies voor in totaal 13 normen. Zo heeft Vereniging ION dus ook meegeschreven aan deze herziene uitgave van de ISO 12944. Hoewel het werk in normcommissies ook voor Vereniging ION veel werk is, gaat Vereniging ION niet op reis en dus gaan de credits voor deze megaklus vooral naar die deelnemers die wel aan de internationale overlegtafels plaatsnemen.

Door dagvoorzitter Suzanne Dietz van het NEN en 4 sprekers werden in hoog tempo alle wijzigingen in de delen 1 tot en met 8 doorgenomen. Aansluitend werd deel 9 geïntroduceerd.

Mocht u de presentatie bij het NEN hebben gemist dan zijn er nog de volgende mogelijkheden:

  • Momenteel is Vereniging ION de wijzigingen aan het verwerken in een ledendocument. U kunt deze binnenkort in de ledenportal vinden.
  • Tijdens de Week van de Oppervlakte Technologie zal in het ION Congres Campus de herziening van de norm ISO 12944 door NEN worden toegelicht op dinsdag 13 november 2018.