Het Nickel Institute maakt bekend dat het een Impact Assessment Tool voor beroepsmatige blootstelling heeft ontwikkeld. De tool, die u als link bij dit artikel kunt vinden, is nu beschikbaar voor uw beoordeling en gebruik.

Achtergrond
Het project werd gelanceerd door het Nickel Institute, in het kader van de lopende EU-activiteiten, om OEL-waarden voor nikkelverbindingen te ontwikkelen. Het doel van het initiatief was om een ​​hulpmiddel te ontwikkelen waarmee bedrijven en sectoren schattingen van nalevingskosten kunnen afleiden met verschillende Ni-OEL-waarden en betrouwbare gegevens kunnen genereren, die kunnen worden ingevoerd in het komende EU-effectbeoordelingsproces.

Nickel Impact Assessment Tool en de volgende stappen
Om het gebruik van de tool te vergemakkelijken en te zorgen voor een optimale input in de kostenanalysestudie, die zal worden uitgevoerd door de contractant van de Europese Commissie (zie hieronder), zal het Nickel Institute branchespecifieke webinars organiseren over het gebruik van de tool en bieden betrouwbare kostengegevens.

Het Nickel Institute zal een uitnodiging sturen voor deze branchespecifieke webinar(s) binnen twee weken na de release van de Impact Assessment Tool. Dit om de deelnemers aan het webinar voldoende tijd te geven om het hulpmiddel te bekijken, te "ontdekken" en vertrouwd te maken, evenals enkele vragen en/of opmerkingen te geven.

De tool is hier te downloaden.

Laat het Nickel Institute in de tussentijd weten of u aanvullende informatie of verduidelijkingen nodig heeft (Steven Verpaele, SVerpaele@nickelinstitute.org).

Europese Commissie publiceert aanbesteding voor SMB-onderzoek van grenswaarden
De release van de Nickel OEL-kosteneffectbeoordelingstool komt op het juiste moment. Op 15 mei 2018 publiceerde de Europese Commissie een aanbesteding voor een studie om de gezondheids-, sociaaleconomische en milieueffecten te analyseren van het vaststellen van de grenswaarden voor verschillende stoffen, waaronder nikkelverbindingen. De SEA-studie door de contractant van de Europese Commissie zal het formele EU-effectbeoordelingsverslag ondersteunen dat samen met de vaststelling van bindende OEL-waarden zal worden opgenomen in de komende 4e herziening van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia (CMD). De aanbesteding is voor een project van 10 maanden, startend vanaf de ondertekening van het contract.

U vindt hieronder de link naar de aanbesteding, inclusief de aanbestedingsspecificaties, die een overzicht van het project en de belangrijkste taken die aan de aannemer worden gevraagd, bevatten:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199112-2018:TEXT:EN:HTML&src=0

Hieronder enkele specificaties vermeld in de aanbesteding.
Tijdlijn:

  • 6 juni 2018: Europese deadline voor het ontvangen van de offertes
  • 15 juni 2018: opening van de offertes door de Commissie
  • Ondertekening contract + 10 maanden

Doel van het project:
Stoffen waarop het contract van toepassing is:

  • Nikkelverbindingen onder de reikwijdte van de CMD
  • Acrylonitril [CAS-nummer 107-13-1]
  • Benzeen [CAS-nummer 71-43-2]
  • Emissie van dieselmotoren

De aanbestedingspublicatie en daarmee verband houdende informatie bevestigen dat de Commissie voornemens is nikkelverbindingen te behandelen in het kader van de 4e herziening van de CMD, verwacht in 2019. Het wetgevingsvoorstel van de Commissie wordt niet verwacht vóór de afronding van de effectbeoordeling.

We blijven u op de hoogte houden. Aarzel in de tussentijd niet om contact op te nemen als u aanvullende informatie of verduidelijking nodig heeft.

Bron: Nickel Institute