De Tweede Kamer heeft dinsdag 13 september j.l ingestemd met een wijziging van de Arbowet op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel is doorgestuurd naar de Eerste Kamer. De wijziging zal naar verwachting begin 2017 ingaan.

Versterkte rol van de preventiemedewerker
De preventiemedewerker krijgt een duidelijke rol richting de adviserende arbodienst en/of bedrijfsarts (en andere kerndeskundigen: arbeidshygiënist, hoger veiligheidskundige en arbeid- en organisatiedeskundige). Er wordt van een preventiemedewerker gevraagd om hen te adviseren en nauw met hen te gaan samenwerken.

Ondernemingsraad en preventiemedewerker
Ook wordt de positie van de preventiemedewerker in de organisatie versterkt doordat de Ondernemingsraad de mogelijkheid krijgt om in te stemmen met de benoeming van de preventiemedewerker en zijn positionering in de organisatie, waardoor de preventiemedewerker een sterkere positie binnen het bedrijf krijgt. Ook geeft het de OR medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van de preventiemedewerker. Wanneer op het moment dat de nieuwe wet ingaat is het instemmingsrecht nog niet van toepassing op de zittende preventiemedewerker.

Ten slotte heeft de Ondernemingsraad recht op een afschrift van een advies over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); hierop wordt gehandhaafd door de Inspectie SZW.

Bron: http://www.toxic.nl/nieuws/nieuwe-arbowet-en-preventiemedewerker