Door de lockdown in januari is het bezoek aan de Brainport Industrie Campus (robotisering) en de daaraan gekoppelde nieuwjaarsbijeenkomst niet doorgegaan. Voor het bezoek is nu de nieuwe datum 15 maart. Daardoor is de activiteit van maart doorgeschoven naar juni. Lees hier de gehele planning en het programma.

Agenda:

  • Dinsdag 15 maart 2022                  Bezoek Brainport Industrie Campus
  • Donderdag 9 juni 2022                  HCC, training persoonlijk leiderschap
  • Donderdag 29 september 2022      Bedrijfsbezoek, nog nader in te vullen

Uitgelicht:

Bezoek Brainport Industrie Campus Eindhoven (15 maart 2022) 

Een wens voor een efficiëntere productie, een tekort aan gekwalificeerde medewerkers, dan lijkt robotisering en automatisering de oplossing. Maar wat kun je hier precies mee? Wat is er allemaal al en waar gaan de ontwikkelingen heen? Met een bezoek aan Brainport Industrie Campus in Eindhoven nemen we een kijkje in de keuken van de toekomst. Lees het voorlopige programma (https://vereniging-ion.nl/young-surface-nieuwjaarsbijeenkomst-brainport-industrie-campus/robotisering) in de agenda. Aansluitend zullen we met z'n alle tijdens de borrel en het diner napraten en ideeën uitwisselen.

Persoonlijk leiderschap (9 juni 2022)

Als leidinggevende van een productiebedrijf verzanden we snel in de dagelijkse gang van zaken en houden we ons bezig met de operationele vragen van de dag. Hoe loopt de productieplanning, gaan onze sales nog de goede kant op, hoe lopen de financiën; soms komt er voor je gevoel geen einde aan. Door deze soms eindeloos rits van vragen vergeten we vaak om ook eens stil te staan en aan onszelf vragen te stellen. Wat zijn mijn beweegredenen, waar kom ik vandaan en waar wil ik naartoe, hoe verhoud ik mij tot mezelf en tot anderen? Vragen die beeld geven over wie je bent en je inzicht kunnen geven wat je gedrag teweegbrengt in relatie tot anderen.

Samen met Healthy Company Consultants gaan we in een introductiemiddag aan de slag om hierover te leren met als doen onze leer- en ontwikkelkracht te laten groeien. Aansluitend is er de mogelijkheid om te bekijken of er interesse is voor een volledige (individuele) leerweg.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail ons via youngsurface@vereniging-ion.nl

Robin de Vries, Rogier van Aert en Linda de Greef