Na het verschijnen van het Brzo 2015 en bijbehorende Regeling is hard gewerkt aan de herziening van PGS 6. De nieuwe versie van PGS 6 is gereed en is gratis te downloaden.

Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 6-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie. De grote verbondenheid met wet- en regelgeving en het verplichtende karakter van de voorschriften voor inrichtingen dragen bij aan het feit dat PGS 6 afwijkt van de andere publicaties in de PGS-reeks. Dit heeft ertoe geleid dat voor dit actualisatietraject is gekozen voor een nauwe samenwerking met BRZO+.

Ten opzichte van PGS 6:2006 zijn er zes nieuwe bijlagen opgenomen in PGS 6:2016. Dit betreft:

  • Bijlage C: PBZO-document
  • Bijlage D: Omschrijving VBS-elementen
  • Bijlage H: Installatiescenario’s voor PGS 15-opslagbedrijven
  • Bijlage L: Overstromingen
  • Bijlage M: Aardbevingen
  • Bijlage N: Kwetsbare natuurgebieden

Download PGS 6
Via onderstaande link kunt u de vernieuwde PGS 6 gratis downloaden: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS6.html