Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging ION  d.d. 12 november 2015 is er een nieuw promotiefilmpje (viral) online gezet. Doel van dit 94 seconden durende filmpje is een industrieel oppervlaktebehandelende industrie te laten zien, die een veelheid aan activiteiten ontplooid en dat doet met respect voor mens en milieu. Met samenwerking wordt getracht maximaal invulling te geven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen en willen we laten zien dat de branche een waardevolle rol heeft in het bedrijfsleven van Nederland.

Uiteraard is het toegestaan en zelfs gewenst dat ION-leden het filmpje delen met hun achterban. Dit kunnen medewerkers zijn, maar ook klanten, en zelfs bevoegd gezag. Daarbij is een link op uw website een goede optie.

NB: er wordt nog gewerkt aan een Engelstalige versie.