Zoals u op de pagina opleidingen van Vereniging ION kan lezen, wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden in de branche. Naast een aantal verplichte trainingen, zoals de cursus In-house Control Medewerker voor de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod, zijn er veel opleidingen, trainingen en cursussen die op vrijwillige basis kunnen worden gevolgd. Het volgen van opleidingen is nodig, omdat de markt een steeds betere kwaliteit vraagt, terwijl de gebruikte grondstoffen steeds kritischer in gebruik worden. Daarnaast zien we vanwege de vervanging van stoffen dat er ook steeds nieuwe technieken op de markt komen, die ook aan de reeds ervaren medewerkers aangeleerd moeten worden.

De lesstof die Vereniging ION ontwikkeld, proberen we ook weer in te zetten in het reguliere onderwijs. Bijvoorbeeld in het VMBO, de richting Bouwen Wonen Interieur, staat sinds kort ook het vak oppervlaktebehandeling weer geprogrammeerd. 

Omdat Vereniging ION werkt met curricula voor functies, en daar het lesprogramma op aanpast, worden de opleidingen steeds breder. Naast het leren van het vak is het ook noodzakelijk om zaken als bijvoorbeeld het organiseren van de klus, de combinatie van spuiten met voorbereidingen met de kwast en veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen te programmeren.

Om de opleidingen zo toegankelijk mogelijk te maken wordt niet alleen de lesstof steeds geactualiseerd, maar ook de hulpmiddelen. Recent is de eerste opleiding in de vorm blended learning van start gegaan. Hierbij wordt de theorie via een e-learning tool aangeboden met een begeleider in het bedrijf en een docent op afstand. Daarnaast vinden er spreekuren of contactmomenten plaats en worden praktijkdagen georganiseerd. Deze praktijkdagen worden deels in de vorm van virtual reality en deel op een "echte" werkplek gedaan, om zoveel mogelijk aspecten aan de orde te laten komen en om de cursist zo goed mogelijk op zijn werk voor te bereiden.

Afgelopen maandag 17 februari werd de nieuwste software voor de VR-tool gedemonstreerd. De conclusie was unaniem; weer een mooie stap voorwaarts.