Voor de Nieuwjaarsbijeenkomst die op 15 januari 2015 werd gehouden was bewust gekozen voor de historische locatie 't Kruithuis Arsenaal in Woudrichem. Thema van de bijeenkomst was verandering, en dat er sinds het ontstaan van het Kruithuis wat was veranderd, was voor iedereen duidelijk.

Met een analyse van de branche werd de bijeenkomst geopend door Vereniging ION-voorzitter Rik van Thiel. Het bleek dat er sectoren waren die goed door de crisis leken te zijn heen gekomen, en er waren sectoren die het erg moeilijk hadden en soms ook nog wel hebben. Reden voor Vereniging ION-directeur Egbert Stremmelaar om vooruit te blikken naar wat onze branche nog te wachten staat. Met behulp van een Prezi en veel filmmateriaal werden eerst de ontwikkelingen in het bedrijfsleven van Nederland geanalyseerd. Daarna werden de maatschappelijke veranderingen besproken en werden kansen en bedreigingen blootgelegd. Tot slot werden conclusies getrokken en werd afgesloten met wat de effecten op het verdienmodel van de bedrijven zou kunnen zijn.

Op grond van de reacties die achteraf werden gehoord, kan gesteld worden dat deze toch wel wat lange presentatie bijzonder inspirerend was. Daar konden zelfs de harde houten stoelen niets aan veranderen.

Uiteraard werden na de presentaties de glazen geheven op een inspirerend 2015 en werd er nog lang nagepraat tijdens de netwerkborrel.

Heeft u de Nieuwjaarsbijeenkomst gemist, dan kunt u het netwerkmoment niet meer inhalen. Maar als u benieuwd bent naar wat er besproken is, dan kunt u de Prezi zelf bekijken via deze link: http://vereniging-ion.nl/nieuwjaarsbijeenkomst