Cécile van Oppen key note spreaker

Om het nieuwe jaar in te luiden en om de verjaardag van de voorzitter van Vereniging ION Rik van Thiel te vieren, nodigen wij u graag uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst.

De nieuwjaarsbijeenkomst van Vereniging ION vindt plaats op 17 januari 2017 aan de Einsteinbaan 1 te Nieuwegein. De ontvangst begint om 16.00 uur en het programma zal starten om 16.30 uur.

In het officiële gedeelte zullen we stilstaan bij de kansen die er zijn voor oppervlaktebehandelaars in de Circulaire Economie. Immers de realiteit is dat grondstoffen opraken en de leefomgeving verontreinigd.

Het begint met een droom: https://www.youtube.com/watch?v=s4Xc_9yc-pA

Maar de droom wordt realiteit en sneller en grootschaliger dan we dachten. Maar hoe kun je als bedrijf nu geld verdienen aan en/of in de Circulaire Economie?

Het programma zal er ongeveer als volgt uit zien:
Woord van welkom
Rik van Thiel – Vereniging ION

Introductiefilm Circulaire Metaalketen
Gerard Wyfker – Koninklijke Metaalunie
Gerard Wyfker is beleidssecretaris Milieu, Energie en Verduurzaming bij de Koninklijke Metaalunie en vanuit die hoedanigheid ook voorzitter van de werkgroep Circulaire Metaalketen. Circulariteit is een opgave die een bedrijf alleen niet kan realiseren. Er moet gedacht worden in productie- en gebruikcycli. Vandaar dat ook Vereniging ION deelneemt in deze werkgroep.

Circulaire Business Modellen
Cécile van Oppen – Copper8
Cécile van Oppen (Oud-zwemster, zeilfanaat, kookliefhebber en avonturier) is een voorbeeld voor de nieuwe generatiedenkers op het gebied van duurzaamheid. Ze laat zien dat duurzaamheid meer is dan een technische opgave, en benadert binnen haar baanbrekende projecten duurzaamheid dan ook vanuit de procesmatige en financiële kant. Samenwerking binnen én tussen disciplines staat daarin altijd centraal – en alhoewel het een thema is wat breed wordt herkend als cruciale factor om een duurzame toekomst te versnellen, brengt zij samen met haar collega’s van Copper8 deze gedachte ook echt in de praktijk. Een systeemdenker pur sang, die met innovatieve concepten, samenwerkingsverbanden én business modellen duurzame doorbraken initieert en realiseert.

Gezamenlijke toast op het nieuwe jaar
Aansluitend is er uiteraard gelegenheid om met elkaar door te praten over het thema, maar ook om elkaar gewoon gezellig te ontmoeten.

Aanmelden kan via: henraat@vereniging-ion.nl.

Uitnodigingsfilmpje: https://youtu.be/Gox9osozUiw