Bericht van het bestuur van Vereniging ION

Ruim zes weken geleden brak het Coronavirus (Covid-19) uit in Nederland. De maatregelingen die door het kabinet ingesteld werden om verspreiding te voorkomen, hadden verstrekkende gevolgen voor iedereen. Zo ook voor het bedrijfsleven. Een aantal branches werden direct getroffen, omdat men de deuren moest sluiten.

De maakindustrie, waaronder de bedrijven in de oppervlaktetechnologie, troffen direct hun maatregelingen, waarmee de gezondheid van de werknemers werd beschermd, maar ook om negatieve effecten op de kortere termijn zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels, lijkt men de situatie enigszins onder controle te krijgen, maar het blijft erg onzeker. Niemand weet hoelang deze crisis gaat duren en wat de gevolgen hiervan zullen zijn.

Gelukkig ligt het tweede pakket aan ondersteunende (fiscale) maatregelingen voor het bedrijfsleven op tafel, en bedrijven kunnen hier gebruik van maken. In de nieuwsbrieven van Vereniging ION wordt hier de nodige aandacht aan gegeven.

Nu er sprake is van enige controle over de situatie laat het bedrijfsleven steeds duidelijker weten dat de overheid perspectief moet bieden om extra schade door deze crisis te voorkomen. Er wordt vanuit bepaalde hoeken voorgesteld om een ‘taskforce’ in het leven te roepen, die het kabinet kan adviseren en daarnaast samen te zoeken naar manieren van werken waarmee de huidige economische beperkingen aangepast kunnen worden en de economie weer in beweging kan komen.

Laten wij hopen dat het kabinet dit advies zo snel mogelijk overneemt, want wij hebben met z’n allen laten zien waartoe wij (gezamenlijk) in staat zijn, dus uiteindelijk gaan wij hier weer uitkomen.

Cursus/opleidingen Vereniging ION

Ook in deze tijd is het belangrijk om als bedrijf te blijven ontwikkelen daar waar mogelijk, want er komt een tijd dat het Coronavirus onder controle is.

Een onderdeel van deze ontwikkeling is het aanbieden van scholing aan de medewerkers. Een cursus op locatie is nu niet mogelijk en daarom willen wij u de mogelijkheid bieden om de cursus via videoverbinding te laten plaatsvinden. Uw werknemer kan dan vanuit huis, of een plek binnen uw organisatie, de cursus volgen.

Wij zullen u hier binnenkort meer informatie over verstrekken.

‘Nieuwe’ voorzitter

In de Algemene Ledenvergadering van 5 februari 2020 hebben wij aangegeven u op de hoogte te zullen houden van de vorderingen omtrent het zoeken naar een nieuwe voorzitter. Al snel bleek dat de statuten aangepast moesten worden, omdat de sectoren, zoals omschreven in de huidige statuten niet meer de realiteit is. Hier is de afgelopen tijd aan gewerkt door de notaris en het bestuur, waardoor de conceptstatuten vrijwel gereed zijn.

Dit houdt in dat er een Algemene Ledenvergadering gehouden moet worden, maar gezien de maatregelingen die er gelden in verband met het Coronavirus zullen wij hier een oplossing voor moeten vinden. Binnenkort komen wij hier uitgebreid bij u op terug.

Wij wensen u sterkte in deze tijd en blijf gezond.

Namens het bestuur van de Vereniging ION,

Marijke de Vries

Samenstelling bureauteam Vereniging ION

Op 30 april 2020 was de laatste officiële werkdag van Santino Scherpenborg (Relatiemanager) en Milena Lo Bue (Allround medewerkster Cursussen). Beide hebben een baan buiten Vereniging ION aanvaard. Via deze weg bedanken wij hen beiden voor hun inzet voor de vereniging, en wensen hen uiteraard alle succes in het vervolg van hun loopbaan.

De consequentie is wel dat het verenigingsbureau vanaf 1 mei 2020 (voorlopig) bestaat uit 4 personen. Op de foto zijn zichtbaar Jacques Schreuder (Opleidingscoördinator en Sectorsecretaris Sector Applicateurs Organische Deklagen), Yvette Henraat (Managementassistente), Hans Bosveld (Technisch Adviseur) en Egbert Stremmelaar (Managing Director en Sectorsecretaris Sector Toeleveranciers en Sector Applicateurs Elektrochemische en Metallieke Deklagen). Het een en ander zal, zeker in relatie met de huidige Coronabeperkingen, mogelijk wel beperkingen in de bereikbaarheid geven.Of en hoe de opvolging eruit moet zien wordt momenteel door het bestuur en het verenigingsbureau bekeken. Maar uiteraard blijven we de belangen van de branche met grote inzet behartigen. Naast het team van Vereniging ION, is Arjan de Bruin (Manager Innovatie) actief binnen Stichting Innovat.ION.