NEN 5254 ‘Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplex-systeem)’ is herzien en onlangs gepubliceerd. Deze norm vervangt de vorige versie uit 2003.

NEN 5254:2022 beschrijft de afspraken die moeten worden gemaakt tussen opdrachtgever, verzinkerij, deklaaggereedmaker en applicateur van de organische deklaag. Deze norm is in 2003 voor het laatst herzien.

Vanwege ontwikkelingen in de Nederlandse markt en in de internationale normalisatie was een herziening nodig. Zink Info (Guus Schmittmann) en Vereniging ION (Hans Bosveld) hebben ervoor gezorgd dat dit tot stand is gekomen. 

De volgende wijzigingen zijn bij de herziening doorgevoerd:

  • NEN-EN 15773:2018 neemt de functie van NEN 5254:2003 over voor poederlaksystemen. NEN 5254 wordt nog gebruikt voor natlak duplex-systemen als aanvulling op NEN-EN-ISO 12944. Daarom is NEN 5254 gewijzigd in een norm voor natlakverfsystemen.

     
  • De handeling die plaatsvindt tussen het verzinken en het lakken, het deklaaggereedmaken, is door veranderingen in de markt (wensen van klanten, verdeling van taken tussen ketenpartners, beschikbare technieken) steeds vaker een punt van discussie. Daarom is voor deklaaggereedmaken een apart hoofdstuk opgenomen in de norm en is er een informatieve bijlage over deklaaggereedmaken toegevoegd.

     
  • Verwijzingen naar andere normen zijn geüpdatet.