Het programma "merkbaar betere regelgeving en dienstverlening' van het kabinet voorziet in het starten van een aantal maatwerkaanpakken. Het doel van de maatwerkaanpakken is om sectoren, of domeinen waar de regeldichtheid relatief groot is, samen met het bedrijfsleven juist die sectorspecifieke knelpunten te inventariseren en op te lossen die in de praktijk voor veel overlast zorgen. Soortgelijke inventarisaties vonden in 2015 plaats binnen de Agro-foodsector en vorig jaar het winkelambacht. En resulteerden in een Actieplan maatwerkaanpak Agrofood respectievelijk het Actieprogramma regeldruk winkelambacht.

In de maatwerkaanpak Metaal willen overheid en metaal ondernemers, vertegenwoordigd door de Koninklijke Metaalunie, Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION), de branchevereniging voor Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek, Industrie & Intern transport (Fedecom) en de Branchegroep Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) een verkenning uitvoeren naar concrete knelpunten. Dat zal - volgens huidige planning - gebeuren door een onderzoeksinstituut in het eerste kwartaal van 2019. De werkwijze is het organiseren van een aantal ondernemerstafels in het land. Met het daaruit voortvloeiende rapport zal samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en daar waar nodig andere instanties, in 2 jaar gezocht worden naar oplossingen en aanpassingen. Dit kan dus ook over verschillende ministeries (qua wetgeving) heen gaan, maar ook over handhaving gaan.

Het beoogde eindresultaat in bulletpoints:

  • Een top 10 van sectorspecifieke knelpunten.
  • Per knelpunt één of meerdere concrete voorstellen om het op te lossen. Dit is inclusief de inschatting van het draagvlak en een kwantitatieve indicatie.
  • Per knelpunt een inschatting wanneer het knelpunt opgelost kan worden, inclusief de eventuele kosten.
  • Na 2 jaar zijn de benoemde knelpunten opgelost of is geconstateerd waarom een knelpunt onoplosbaar is.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanbesteding en verdere voorbereiding van het project. Begin volgend jaar zullen wij de uitnodigingen gaan versturen aan de ondernemers die we graag aan de tafels willen hebben.

Herkent u het probleem van overdadige, tegenstrijdige of kostenverslindende regelgeving en wilt u ook aan tafel zitten, schroom dan niet om een e-mail te sturen naar Egbert Stremmelaar (stremmelaar@vereniging-ion.nl).