Er circuleert in de markt een gerucht dat de sunset date Chroom(VI) niet is gehaald en dat er sprake is van uitstel. De onderliggende toon is dat er dus niets veranderd en dat is niet (geheel) correct. 

De sunset date Chroom(VI) is en blijft 21 september 2017. Echter wat wel een feit is, is dat de Europese Commissie nog geen besluit heeft genomen en dat daardoor het autorisatieregime nog niet (volledig) in werking treedt.

Dat betekent in het kort het volgende:

  1. De sunset date blijft 21 september 17, wat een verbod op gebruik betekent, tenzij een autorisatie wordt verleend.
  2. Doordat de commissie nog geen besluit aangaande autorisatie heeft genomen, heeft iedereen die een autorisatieaanvraag heeft ingediend, automatisch het recht om Chroom(VI) te blijven gebruiken binnen de contouren van de autorisatieaanvraag voor zolang het besluit uitblijft.
  3. Bedrijven die Chroom(VI) gebruiken in het coatingproces maar niet zelf een autorisatieaanvraag hebben ingediend, bijv. doordat ze meegaan in de autorisatieaanvraag van de toeleverancier, moeten nagaan of ze binnen de contouren van die autorisatieaanvraag blijven. Als dat het geval is kunnen ze Chroom(VI) blijven gebruiken totdat het besluit wel genomen is. 
  4. De registratieplicht van gebruik (artikel 66) wordt tot het moment van besluit opgeschort. Nadat het besluit is genomen moet de registratie binnen 3 maanden gedaan worden. Dit kan niet anders, omdat registratie van gebruik alleen kan onder vermelding van het autorisatienummer.

Het bovenstaande is belangrijk voor de downstream users, die het proces uitvoeren met de genoemde chemicaliën. Bedrijven die dus producten gebruiken waar eerder in de keten een Chroom(VI) bij is gebruikt (zoals bij hardchroom assen), hoeven dus niet te registreren.

De formele tekst van het bericht vindt u op de ECHA website of in het persbericht van CTACsub. Voor de volledigheid wordt het relevante deel hieronder weergegeven:

Q: I am a downstream userand the European Commission has not yet decided on the application for authorisation of my supplier of the substance. The sunset date is approaching or is even passed. What should I do? 

A: You can continue using the substance also after the sunset of the substance, provided that a company up your supply chain has applied for authorisation for your use before the latest application date for this substance.

If the Commission has made the decision of granting an authorisation you must notify the use to ECHA three months from the first delivery of the substance. Note that you can notify ECHA about your use only after the Commission's decision. Your notification needs to refer to the specific authorisation number indicated in the label of the product and the safety data sheet you receive from your supplier, which corresponds to your use. Authorisation numbers have the format 'REACH/xx/x/x'.

See also: https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-authorised-use
And: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/4_15_downstream-users-notify-echa-if-you-use-an-authorised-substance

In het augustusnummer van het vakblad Oppervlaktetechnieken zullen we een uitgebreid artikel publiceren met details.

Meer informatie kunt u vragen bij Vereniging ION (030 - 630 03 90, info@vereniging-ion.nl).