Tijdens de ION Dag voor de Ondernemer werden een aantal ondernemerszaken besproken waarvan het belang pas later blijkt, als die zaken goed geregeld zijn. De onderwerpen zijn leveringsvoorwaarden en garanties, innovaties en subsidies, transportveiligheid op en rond het bedrijf en de informatieplicht energie 2021.

Hoewel de ION Dag voor de Ondernemer niet leek op de "normale" uitvoering, werd het toch een informatief evenement. Helaas online, maar vanwege de actuele onderwerpen, wel goed bezocht. Onderstaand een kort overzicht van de presentaties.

Welkomswoord door de a.i. voorzitter van Vereniging ION, Marijke de Vries.

Dat leveringsvoorwaarden een belangrijk en ondergesneeuwd issue zijn bleek wel tijdens de presentatie van Mirjam Bos (bedrijfsjurist, Koninklijke Metaalunie). Zij ging in op de actualisering van de ION-leveringsvoorwaarden en over de verplichtingen die volgen uit garantieafspraken. Vooral ook het niet inkaderen van verplichtingen kan voor grote kostenposten leiden. Hoe groot het belang is mag blijken uit het feit dat aan het einde van de dag meerdere lidbedrijven zich meldden met het verzoek tot ondersteuning, omdat er problemen waren ontstaan door het niet goed afspreken wat de leveringsgrenzen zijn. Aan iedereen die dit leest het advies om na te gaan of u uw leverings- en garantievoorwaarden wel op orde heeft?

Dat innovaties zinvol zijn is voor iedereen bekend. Echter, dat er voor het doen van innovaties vanuit Stichting Innovat.ION ondersteuning kan worden verzorgd is minder bekend. Vandaar dat Arjan de Bruin (Manager innovatie, Stichting Innovat.ION) vertelde aan welke projecten er momenteel gewerkt wordt en hoe daar management en financiƫle ondersteuning bij geleverd kan worden.

Aan het einde van het jaar houdt het MJA3-convenant op te bestaan. Er komt wel een nieuw convenant, maar dat zal pas later gaan plaatsvinden, en zeker niet aansluitend aan de MJA3 zijn. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2021 nieuwe verplichtingen zijn. Michiel Steerneman (managing consultant, Blue Terra) vertelde welke verplichtingen dat zijn. Voor de goede orde; Vereniging ION praat mee over het vervolg en er zal voor worden gezorgd dat de verplichtingen, die vanaf 1 januari gaan gelden, bruikbaar zijn in het nieuwe convenant.

Door de voorzitter van de Stichting Borghardt Fonds, Hans van der Weijde (Director Programmes, Tata Steel) werd de aftrap verzorgd voor de ION Borghardt Award 2021. Elders op deze website leest u daar meer over.

Tot slot werd de transportwetgeving, ADR, besproken voor het gedeelte waar het de oppervlaktebehandelaars treft. Zo werden laden en lossen, afvoer van lege SVHC-stoffen emballage en SVHC-afval besproken. Wim van de Coevering (senior inspecteur, Inspectie Leefomgeving & Transport) vertelde welke eisen er zijn, welke uitzonderingen er zijn en waar een veiligheidsadviseur voorwaardelijk is.

In de middag werd er tijdens de updateworkshops voor Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod nog een presentatie gegeven over kleurmeetapparatuur. De innovaties op dat gebied gaan ook snel, en Joost Bakker (regiomanager, BYK) vertelde over de ontwikkelingen in kleurmetingen in het algemeen, maar ook over de nieuwe kleurmetingen voor geanodiseerd materiaal.  

De presentaties zijn voor leden van Vereniging ION in te zien of te downloaden via het documentenoverzicht in het ledengedeelte van de website (log rechtsboven in, en ga dan naar het documentenoverzicht).