Via 3 separate updateworkshops werden de ontwikkelingen binnen de kwaliteitslabels met de licentiehouders gedeeld. En hoewel het door de webstructuur wat moeilijker was, werden er ook de nodige vragen gesteld en discussies gevoerd. Uiteraard zijn bij de updateworkshops de updates die op 1 januari 2021 worden verwacht leidend. Alleen voor Qualanod was daar 100% helderheid voor, want die vergaderingen waren allemaal geweest. Voor Qualicoat en Qualisteelcoat zijn de november-vergaderingen nog niet geweest, en daarom moesten de Nederlandse Technical Committee leden de updates voor een deel presenteren als verwachtingen. 

Aanvullend was er voor de Qualanod-licentiehouders een terugkoppeling van het, inmiddels internationaal erkende, project kleur.

In de pauze tussen de workshops in werd door BYK een presentatie gegeven over nieuwe kleurmeetapparatuur. 

Aan het einde van dit jaar lopen ook een aantal termijnen af voor bestuursleden van Vereniging Qual.ION en vertegenwoordigers van de Technical Committees. Omdat Eddy Henderickx binnen de LOA groep een andere functie gaat vervullen, is hij niet meer herkiesbaar als bestuurslid Qualicoat binnen het bestuur van Vereniging Qual.ION. Harmen IJdema zal na een periode als vertegenwoordiger van de Technical Committee Qualicoat het stokje van Eddy Henderickx overnemen. Voor de overige bestuursposities binnen Vereniging Qual.ION hebben de huidige bestuursleden aangegeven nog een periode beschikbaar te zijn.

Voor de Technical Committee vertegenwoordigers zijn ook kandidaten bekend. Voor Qualanod en Qualisteelcoat hebben de huidige vertegenwoordigers aangegeven nog een periode aan te willen blijven. Voor Qualicoat is een opvolger voor Harmen IJdema gevonden in de persoon van Lester Claassens. 

De bemensing is dan als volgt:

Bestuur Vereniging Qual.ION

  • Namens bestuur Vereniging ION - a.i. Marijke de Vries
  • Qualicoat - Harmen IJdema (IJdema Poedercoating en Jonkman Coating)
  • Qualisteelcoat - Louis Kortekaas (Kriek Poedercoaten)
  • Qualanod - Michael Baas (LOA Aldor)
  • Namens het bureau Vereniging ION - Egbert Stremmelaar

De Technical Committee members zijn:

  • Qualicoat - Lester Claassens (Oppervlak- en Metaalbescherming Schoen)
  • Qualisteelcoat - Roel Dijkman (Dijkman Coating)
  • Qualanod - Remco Baartmans (Alumet)

Voor de goede orde wordt nog vermeld dat de benoeming van bovengenoemde personen nog wel formeel via de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Qual.ION en via de General Assemblee van respectievelijk Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod bevestigd moet worden.

Voor de opvolging van de huidige Technical Committee vertegenwoordigers voor de periode 2024- 2026 willen we de komende tijd alvast weer gaan starten met de werving van de runners-up. Het blijkt namelijk plezierig om via het meekijken met de huidige vertegenwoordiger alvast kennis te nemen van de werkwijze van het internationale platforms.

Mocht u als licentiehouder betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van uw kwaliteitslabel, en wilt u deelgenoot zijn van het internationale netwerk op uw vakgebied, dan komen we graag met u in contact. Neem gerust even contact met ons op als u nog vragen ergens over heeft, of interesse heeft (030 - 630 03 90 of via info@vereniging-ion.nl).