In de strategie van Vereniging ION was o.a. een update van de opleidingen aangaande industriële oppervlaktebehandeling voorzien. Behalve de inhoud te actualiseren, diende ook het opleidingsformat aan te worden gepast aan de veranderende markt. Tevens worden de opleidingen ook toepasbaar gemaakt voor het reguliere onderwijs (MBO). Vanaf augustus 2015 zullen alle opleidingen worden gegeven volgens het nieuwe format.

Waardebon
Om thuiskomers van de vakantie, die goede voornemens hebben gemaakt, te stimuleren hun goede voornemen ook daadwerkelijk uit te voeren, is in de september editie van Oppervlaktetechnieken een waardebon afgedrukt van € 50,- die gebruikt kan worden om kennis te maken met het nieuwe opleidingsformat.

De voorwaarden voor het gebruik van de waardebon van € 50,- zijn:

  • De waardebon is uitsluitend voor medewerkers die werken bij een lidbedrijf van Vereniging ION.
  • Per medewerker kan maar 1 keer gebruik worden gemaakt van de waardebon.
  • De waardebon is geldig voor opleidingen waarvoor men zich inschrijft in de maand september en half oktober (tot en met 18 oktober) en die starten in 2015 (zie de opleidingskalender).
  • De waardebon kan niet gebruikt worden voor opleidingen waarvoor de medewerker al is ingeschreven en die al bevestigd zijn.
  • De waardebon is uitsluitend geldig voor de klassikale opleidingen (niet voor maatwerk opleidingen).
  • De waardebon kan alleen gebruikt worden voor opleidingen die doorgang vinden conform de uitgangspunten van Vereniging ION.
  • De waardebon wordt in mindering gebracht op de factuur en is niet inwisselbaar voor geld.

ISO 9001
Vanwege de gewenste en vereiste professionalisering van de opleidingen is vorig jaar een aanvang gemaakt met het updaten van de opleidingen en het borgen van de kwaliteit. Hiervoor zijn het afgelopen jaar diverse update-werkgroepen en toezichthouders actief geweest. Ook een onderdeel van de professionalisering is het invoeren van een ISO 9001 systeem. Vanaf augustus 2015 zal Vereniging ION voor de opleidingen gaan werken volgens het ISO 9001 kwaliteitshandboek. Het ligt in de bedoeling om in 2016 tot certificering over te gaan.

Examens
Om dezelfde redenen als de invoering van ISO 9001 is de examinering uitbesteed aan CerTech. Gezien alle eisen die voor een examen gelden worden de kosten in relatie tot sommige opleidingen relatief hoog ervaren. Daarom heeft Vereniging ION vanaf augustus 2015 de volgende mogelijkheden om een opleiding af te sluiten:

  1. Indien een cursist meer dan 80% van de lessen heeft gevolgd, en niet aan het examen deelneemt, wordt een certificaat van deelname aan de cursist uitgereikt. Het certificaat van deelname is niet gekoppeld aan een examen en wordt kosteloos verstrekt. Als bewijs geldt de presentielijst. De cursist is zelf verantwoordelijk dat hij aftekent op de presentielijst van de betreffende opleiding.
  2. Indien gewenst kan een cursist een examen laten afnemen door CerTech. Dit examen is om te bepalen of de beoogde eindtermen door de cursist behaald zijn. Indien het examen met goed gevolg wordt afgerond, dan ontvangt de cursist een diploma (met officiële branche-erkenning).

Bij het aanmelden voor 1 van de opleidingen van Vereniging ION wordt standaard uitgegaan van optie 2. Wilt u liever geen gebruik maken van het examen via CerTech, dan kunt u dit bij 'opmerkingen' aangeven op het aanmeldingsformulier.

CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie.

Subsidie
Voor de opleidingen van Vereniging ION kan gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling van het OOM. Voor meer informatie kunt u hier terecht: www.oom.nl.

Opleidingsvormen
Vereniging ION geeft diverse klassikale opleidingen op het gebied van industriële oppervlaktebehandeling. Deze opleidingen zijn tevens ook allemaal bedrijfsintern te volgen of kunnen speciaal voor uw bedrijf op maat gemaakt worden. Meer informatie hier over treft u hier aan: http://vereniging-ion.nl/opleidingen-overzicht

Vragen?
Heeft u vragen over het bovenstaande? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden betreffende de opleidingen van Vereniging ION? Neem dan contact op met het secretariaat, zij helpen u graag verder op weg (secretariaat@vereniging-ion.nl of 030 - 630 03 90).