De contouren voor de Materials+Eurofinish+Surface (MES2020) worden zichtbaar. Het eerste gezamenlijke kennis- en netwerkevent van het Mikrocentrum, VOM België en Vereniging ION zal bestaan uit meerdere elementen. De kick-off van het evenement zal op 16 januari 2020 in het gebouw van het Mikrocentrum te Veldhoven zijn.

Van 13.00 - 15.00 uur zal de Programmacommissie voor het congres voor het eerst bij elkaar komen. U kunt zitting nemen in deze commissie, maar ook ideeën voor onderwerpen of sprekers worden gewaardeerd. U kunt zich opgeven voor de commissie of de ideeën aanmelden bij het secretariaat van Vereniging ION (info@vereniging-ion.nl). 

Om 15.30 uur zal een uitleg over Materials+Eurofinish+Surface, wat plaatsvindt op 3 + 4 juni 2020 in Veldhoven, worden gegeven. We zullen u bijpraten over de stand van zaken, en er zal de mogelijkheid zijn om wensen en verwachtingen voor de editie van 2020 kenbaar te maken.

Om 16.00 uur zullen we met elkaar in gesprek gaan over de wensen en verwachtingen voor 2021. Het ligt in de bedoeling om in de eerste helft van 2021 weer een gezamenlijk evenement te programmeren, maar we willen graag met de deelnemers aan het evenement 2020 in gesprek gaan over de wensen en verwachtingen voor 2021.

Om 16.30 uur zal er een gastspreker optreden. De bedoeling is om het onderwerp "Handelen in de Benelux" te programmeren. We zijn in gesprek met diverse sprekers. We houden u uiteraard op de hoogte.

Aansluitend zal er een netwerkborrel zijn en kunt u in gesprek gaan met collega's die ook in het evenement zullen participeren.

Tot slot willen we hier nog een uitleg geven over het gekozen full service concept. Op grond van de evaluatie van de Week van de Oppervlaktetechnologie 2018 is naar voren gekomen dat een evenement als deze veel tijd kost en veel administratieve rompslomp geeft. Daar wil men eigenlijk wel vanaf. Daarom is ervoor gekozen om voor deze editie de beursvloer grotendeels te laten bestaan uit standaard standbouw. Uw stand wordt voor u opgebouwd en u hoeft deze dus alleen maar in te richten. Overigens als u wil, dan is eigenbouw uiteraard nog steeds mogelijk.

Maar de ontzorging voor de exposanten gaat verder. Want met de standaard standbouw biedt de organisatie de exposant een compleet inbegrepen servicepakket. Het pakket bestaat uit:

 • Huurgebruik van de vierkante meters stand oppervlakte gedurende de beursperiode;
 • Huurgebruik systeemwanden, 250 cm hoog (maximale bouwhoogte);
 • Een logo bord (niet verplicht);
 • Gebruik meubilair: 1 tafel (120x80 cm) en 2 stoelen of 1 statafel (Ø 80 cm) en 2 barkrukken;
 • WiFi-internet connectie;
 • Verlichting en een wandcontactdoos (230v), stroomverbruik van verlichting en overige 230 volt apparatuur (3kW);
 • Vloerbedekking;
 • Vrij parkeren voor alle aanwezigen;
 • Dagelijkse schoonmaak van de stand;
 • Heftruckservice;
 • Emballage opslag;
 • Koffie, thee, frisdrank en lunch voor exposanten;
 • Een exposantenbuffet op de tussenliggende avond (2 kosteloze vouchers per hoofd-exposant);
 • Een netwerkborrel voor exposanten en hun relaties op de evenementsvloer;
 • Meedenken in het congres-/lezingenprogramma;
 • Badges voor de stand bemanning;
 • Promotiemateriaal voor het evenement;
 • Vermelding op de website/digitale catalogus;
 • Een exposantenhandboek; alles is digitaal af te handelen en te bestellen;
 • Na afloop een bezoekerslijst met bedrijfsnaam, vestigingsplaats en naam bezoeker;
 • Een uitgebreide mediacampagne en profilering van uw bedrijf. Onder andere zullen de vakbladen VOM Info en Oppervlaktetechnieken in de aanloop naar het evenement een special uitgeven met een plattegrond, een congresprogramma en veel nieuws. 

Kortom, met een Materials+Eurofinish+Surface all-in servicepakket heeft u feitelijk alle kosten van uw deelname betaald. De kosten die niet in het pakket zitten zijn:

 • Eigen personeelskosten;
 • Reis- en verblijfskosten van het eigen personeel;
 • Kosten van bedrijfspromotie/acties om bezoekers naar uw stand te verleiden.

Dus, geen onaangename verrassingen of extra-facturen op het einde van de rit.

Meer informatie: https://materials-eurofinish-surface.com/