Ondanks de wettelijk vastgestelde termijn van 3 maanden, heeft de Commissie nog steeds geen beslissing genomen over de autorisatie van Chroom(VI) in de autorisatieaanvraag van CTACSub. En naar onze huidige informatie wordt door interne disccussies, die beslissing ook niet op korte termijn verwacht. Zoals verwacht, leidt dit tot grote onzekerheid in de markt en vergroot dit de kans dat werkgelegenheid uit de EU verdwijnt. Vereniging ION maakt zich daar grote zorgen om.

De consequenties van die onzekerheid hebben de Koninklijke Metaalunie, FME en Vereniging ION al in 2016 aangetoond door middel van het door Panteia opgestelde rapport (https://vereniging-ion.nl/system/files/nieuwsberichten/bijlages/Panteia%20Final%20Report%20Economic%20Impact%20%20Chrome%20VI.pdf).

Zoals bekend staat Vereniging ION voor "vervangen als het kan, en autoriseren als het moet". En hierbij dient een autorisatie een realistische termijn te zijn. Voor processen waar nog geen (technisch en economisch) alternatief voorhanden is, en waar veilig gewerkt kan worden met Chroom(VI), moeten lange autorisatietermijnen toegekend worden.

Inmiddels krijgen we uit de industrie de signalen dat lange termijn(productie)besluiten niet in het voordeel van de EU uitvallen. Daarmee komt de vrees uit dat Chroom VI processen, en daarmee de afhankelijke productieketens, naar buiten de EU vertrekken. Behalve het feit dat dit de EU werkgelegenheid kost, wordt hiermee ook het probleem arbeidsveiligheid en milieuveiligheid geexporteerd naar landen waar de standaard op deze gebieden meestal lager ligt. 

Uiteraard wordt er door Vereniging ION op zowel nationaal, alsook op Europees niveau samengewerkt met andere brancheverenigingen en koepelorganisaties om de informatie (weer) op de juiste bureaus te krijgen. Dat is nodig omdat door de langdurige besluitvormingsprocessen er diverse eerder geïnformeerde functionarissen vervangen zijn en niet meer bij de besluitvorming betrokken zijn.

Op de foto is te zien dat de heer Perjan Moors (toen 2e kamerlid voor de VVD) bij Hardschroombedrijf Van Beurden te gast is om kennis te nemen van hardchroomprocessen (https://vereniging-ion.nl/met-perjan-moors-2e-kamerlid-vvd-naar-van-beurden-hardchroom). De heer Moors is momenteel geen tweedekamerlid meer.