Het centrale thema van de Week van de Oppervlakte Technologie (WOT) 2018 is duurzaamheid.

Om het belang van de oppervlaktetechnologie te laten zien, en ook de ontwikkelingen binnen het vakgebied, wordt er van 13  -15 november in 's-Hertogenbosch (een deel van) de Week van de Oppervlakte Technologie georganiseerd. Omdat oppervlaktetechnologie overal is en voor de gehele maakindustrie relevant is, is samenwerking noodzakelijk. De Week van de Oppervlakte Technologie wordt dan ook georganiseerd samen met ruim 30 brancheverenigingen, meer dan 20 kennisinstituten, ministeries en rijksdiensten en ongeveer 175 innovatieve bedrijven. 

Nederland, de Benelux en Europa hebben duurzaamheid tot speerpunt gemaakt. De klimaatverandering is de grote aanjager voor de vele programma's op het gebied van bijvoorbeeld  CO2-reductie, maar ook het verhoogde milieu- en veiligheidsbewustzijn zijn belangrijke drijvers tot de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving, productiemethoden, grondstoffen en werkmethoden. De Week van de Oppervlakte Technologie 2018 zal u een overzicht brengen van wat de maatschappelijke uitdagingen voor de oppervlaktetechnologiebranche en de maakindustrie tot gevolg heeft.

Om de constructieve samenwerking tussen het bevoegd gezag en de branche te onderstrepen, zal de openingstoespraak worden gedaan door Inspecteur Generaal mr. Marc Kuipers van Inspectie SZW. De openingsceremonie zal op dinsdag 13 november 2018 plaatsvinden in conferentieruimte B. Het programma zal er als volgt uitzien:

 • 09.00 uur - Inloop
 • 09.30 uur - Welkom door drs. Rik van Thiel, voorzitter Vereniging ION
 • 09.45 uur - Openingstoespraak door Inspecteur Generaal mr. Marc Kuipers van Inspectie SZW
 • 10.05 uur - Uitreiking van de CETS Henk de Man Memorial Award aan dr. Veronique Steukers van het Nickel Institute
 • 10.25 uur - Toelichting op de ION Borghardt Award door stichtingsvoorzitter dr.ir. Hans van der Weijde van Tata Steel, gevolgd door de bekendmaking van de winnaar van de Award (een kunstwerk van Junkart artiest Patrick Visser) door juryvoorzitter prof.dr.ir. Arjan Mol van de TU Delft.
 • 11.00 uur - Opening van de Surface Campus en start van het ION Congresprogramma.

Om 11.00 uur start met diverse genodigden een innovatietour. Vanaf 13.00 uur zal de groep die meeloopt met de Innovatietour zich splitsen:

 • Een deel zal deelnemen aan een informatieve businesslunch in het exposantenrestaurant.
 • Een deel zal deelnemen aan het MERO (metaalsector/rijksoverheid) overleg in conferentieruimte D.

Voor deelname aan de Innovatietour hebben in ieder geval vanuit het bevoegd gezag de volgende personen toegezegd dat zij deel zullen nemen:

 • de heer drs. David Pappie, Directeur Topsectoren en Industriebeleid van het Ministerie Economische Zaken en Klimaat
 • de heer drs. Hans Meijer, Hoofd van de Asbest, Biociden en Chemicaliëngroep van het Ministerie van Infrastructuur en Waterwerken
 • de heer dr. Jochem van der Waals, senior Beleidsmedewerker van het Ministerie van Infrastructuur en Waterwerken, en belast met onder andere het REACH-dossier
 • mevrouw Diana Martens, Projecleider Gevaarlijke Stoffen bij Inspecie SZW
 • de heer mr. Mark Kuipers, Inspecteur Generaal van Inspectie SZW

Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de website (www.weekvandeoppervlaktetechnologie.nl), de NetwerkApp (code WOT2018) of de speciale editie van het Vakblad OT (Oppervlaktetechnieken) die begin november 2018 verschijnt.