Het huidige opleidingsprogramma voor medewerkers in de metaalconservering wordt geëvalueerd. Binnenkort ontvangen de leden van Vereniging ION, die actief zijn in de metaalconservering, een korte vragenlijst over opleiden. We willen graag van je weten wat er nodig is, en voor wie een aangepast opleidingsprogramma zinvol zou zijn.

Kwaliteit van de mensen op de werkvloer verhogen

In 2012 is de Opleidingscommissie Metaalconservering (OCM) opgericht om een opleidingsprogramma te ontwikkelen dat het systeem van persoonscertificering van Des Norske Veritas (DNV) kon vervangen. Een ander doel was om de kwaliteit van de mensen op de werkvloer omhoog te brengen. Het nieuwe programma, dat je hier kunt bekijken, kwam met instemming van het opdrachtgeversoverleg staalconservering (OGOS) tot stand en bood hiervoor een oplossing.

Aantal deelnemers is stevig afgenomen

In de OCM zitten ook vertegenwoordigers uit de ledenkring, mensen die de werking van de markt van metaalconserveren dagelijks meemaken. En dus duidelijk een mening hebben over opleiden van de eigen mensen. Naast die mening, wil de OCM ook van jou weten of het opleidingsprogramma actueel moet worden gemaakt. Want op dit moment is het aantal deelnemers aan het opleidingsprogramma stevig afgenomen. Aan de hand van de behoefte van de leden kunnen we beoordelen of een nieuwe investering ook kan worden terugverdiend door de aanbieders van de opleidingen.

Binnenkort korte enquête: wat is uw visie op opleiden?

Daarnaast zien wij samen met OnderhoudNL ook ontwikkelingen op de metaalconserveringssector afkomen, zoals een mogelijke certificering op personeel volgens ISO-standaarden. Ook zijn er andere aanbieders op de markt waarmee wij al dan niet zouden moeten optrekken. De leden van Vereniging ION, die actief zijn in de metaalconservering, ontvangen hiervoor een korte vragenlijst. Het zou mooi zijn als je een moment kunt vinden om deze in te vullen en aan ons terug te sturen. Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.