Op 7 september 2020 is de opleidingstak van Vereniging ION weer eens flink onder de loep genomen door een auditor van TÜV-Rheinland voor de jaarlijkse hercertificering voor de ISO 9001:2015.

De opleidingstak, zoals de naam al doet vermoeden, verzorgt diverse opleidingen, cursussen, trainingen etc. omtrent industriële oppervlaktebehandeling. Vereniging ION speelt daarmee in op een behoefte die aanwezig is bij bedrijven uit de industrie, waaronder de leden van Vereniging ION, omdat de reguliere opleidingsinstituten (MBO/HBO) dergelijke opleidingen niet of bijna niet meer verzorgen vanwege de relatief kleine en specialistische markt. Het uitgangspunt van de opleidingstak van Vereniging ION is dat alleen opleidingen verzorgd worden die voor andere opleiders niet interessant zijn of anders te duur in de markt gezet worden door hen.

Algemene indruk
Vereniging ION wordt steeds meer herkend en erkend als brancheorganisatie op het gebied van industriële oppervlaktebehandeling. Dit ook door de rijksoverheid, die Vereniging ION zelf betrekt bij bepaalde vraagstukken. Dit alles komt de positionering van de opleidingsactiviteiten ten goede.

Het Coronavirus, en de maatregelen die getroffen zijn, hebben een behoorlijke impact op de opleidingstak, waardoor dit voorjaar de cursusactiviteiten stil kwamen te liggen. Maar Vereniging ION heeft desondanks niet stil gezeten, en zijn de ontwikkelingen rondom het lesmateriaal in volle gang doorgegaan. In het najaar 2020 staan er weer diverse cursussen op de planning met inachtneming van de diverse geldende maatregelen.

Conclusie van de auditor
De opleidingstak van Vereniging ION is pragmatisch en doelgericht georganiseerd.

  • Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is volledig en overzichtelijk ingericht, passend bij de opleidingstak.
  • Binnen de opleidingstak wordt gewerkt conform de afspraken en regels van het KMS.
  • Het geauditeerde managementsysteem is in staat om aan de toepasselijke eisen en verwachte resultaten te voldoen.