Kleur wordt een steeds belangrijker thema. Niet alleen heeft kleur directe invloed op ons welbevinden, ook bij garantie-issues en schadezaken gaat het steeds vaker over de "juiste" kleur. Reden om een aantal competenties bij elkaar te brengen in de Stichting Nederlands Kleur Instituut (SNKI).

In de SNKI zijn alle zaken logisch samengevoegd en is er nu 1 loket voor alle vragen en wensen die betrekking hebben op kleur en kleurbeleving. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan de kleuropleidingen van de Nederlandse Kleuren School (NKS) en het advieswerk van het Nederlands Kleuren Centrum (NKC). In het SNKI zullen ook producten die relatie hebben met kleur en kleurmetingen worden verkocht.

Onder een nieuw bestuur zal Mark Kotterink leiding geven aan de dagelijkse operaties van het SNKI. Mark Kotterink is al ruim 30 jaar een gekend en erkend kleurdeskundige. 

Vereniging ION en het NKC werken al geruime tijd samen op het gebied van kleur en kleurbeleving. Zo was het NKC onder andere betrokken bij de workshops tijdens de Week van de Oppervlaktetechnologie 2018.

De SNKI is een zelfstandige stichting die geheel los staat van Vereniging ION. Wel zullen we in 2019 onderzoeken hoe de samenwerking geïntensiveerd kan worden. Immers voor oppervlaktebehandelaars is kleur ook een steeds groter thema. Daarmee zou een intensieve samenwerking met de SNKI voor Vereniging ION een welkome aanvulling kunnen zijn op het bestaande pallet van specialismes. Immers, bij garantie-issues gaat het steeds vaker niet meer over de kwaliteit van de coating, maar over het kleurverschil. In schadezaken willen we exact dezelfde kleur hebben voor het gerepareerde deel. Binnen Qualanod Architectuur is zelfs een werkgroep opgericht die bezig gaat met ‘acceptabele’ kleurverschillen bij geanodiseerd werk.