Corrosie, corrosiebescherming en dus oppervlaktebehandeling staan nooit stil. Ook de normen voor oppervlaktebehandelingen blijven zich vernieuwen en verbeteren. Ook Nederlandse experts worden gevraagd hun input te leveren, omdat we niet graag alles aan het (verre) buitenland overlaten. Tevens is er ook subsidie beschikbaar voor de experts die mee helpen. 

Nu gaat het concreet over de ISO/TC 35/SC 12/WG 3, die een norm zal gaan ontwikkelen voor de procedures van beitsen met zuur (acid pickling). Momenteel zijn er 5 landen die deelnemen en experts leveren om mee te schrijven aan deze norm. Het secretariaat van deze werkgroep en de ontwikkeling van deze norm wordt gedaan door Serviel Smolders jr. (Smolders SSO) uit Nederland.

Om van deze norm een succes te maken en ervoor te zorgen dat hij goed toepasbaar is voor de Nederlandse markt, zijn Nederlandse experts nodig die actief zitting willen nemen in de Nederlandse normcommissie, en Nederland en hun bedrijf internationaal willen vertegenwoordigen terwijl ze meeschrijven aan deze norm.

Voor meer informatie over deelname aan de Nederlandse normcommissie en de ontwikkeling van de toekomstige norm NEN-EN-ISO 8504-4 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface preparation methods — Part 4: Acid pickling, stuur een e-mail aan het secretariaat (info@vereniging-ion.nl) en Vereniging ION zal zorgen dat uw gegevens bij de NEN aangeleverd worden.

Overigens zijn ook voor andere normen nog experts gevraagd. Er zijn namelijk veel normen die aandacht vragen.

ION (of experts namens ION) is actief in diverse relevante werkgroepen en normcommissies om de belangen van de Nederlandse belanghebbenden te kunnen behartigen. Dit gebeurd op beperkte schaal en alleen voor die normen die direct aan de oppervlaktebehandeling raken. Voor normen die wel belangrijk zijn maar de oppervlaktebehandeling maar zijdelings raken, houdt ION de ontwikkelingen passief (meelezen) in de gaten. Wel heeft ION op veel normen stemrecht.

Indien een bepaalde ISO of EN norm voor de branche zeer van belang is, en er experts in het netwerk van Vereniging ION aanwezig zijn, zou het wellicht interessant kunnen zijn te proberen deze experts via Small Business Standards (SBS) in te zetten. 

Net als vorig jaar zijn er mogelijkheden technische experts (voor het grootste deel) gesubsidieerd door de Europese Commissie (in 2020 moest 11% zelf worden gefinancierd) in commissies van Europese of wereldwijde normcommissies te laten deelnemen. SBS wordt door de EC en EFTA gesubsidieerd om de belangen van MKB ondernemers in commissies te behartigen.

Mocht u interesse hebben, op 10 juli vindt er een webinar plaats waarbij u kennis kunt maken met deze regeling. Meer informatie is te vinden via de link https://www.sbs-sme.eu/news/call-experts-represent-smes-european-and-international-standardisation

Binnen deze regeling gaat om een aanstelling voor één jaar (kan jaarlijks worden verlengd). Het spreekt voor zich dat er jaarlijks periodieke rapportages worden verlangd (1x actieplan en 3x activiteitenrapport).